ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป. ลำพูน เขต 1 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ สพป. ตาก เขต 2 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป. พะเยา เขต 2 77.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 77.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.20 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต 2 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป. แพร่ เขต 1 72.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 69.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 69.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านแม่หาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ สพป. น่าน เขต 2 69.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน