ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 79.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 69.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน