ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. ลำปาง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป. ลำพูน เขต 1 95.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 79.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 74.60 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน