ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 819
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สพป. ตาก เขต 2 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 86.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 77.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 76.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 71.40 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน