ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาคล้าย สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64.50 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 63.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านปากวัง สพป. ตาก เขต 1 62.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำพูน เขต 1 61.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 58.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 56 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 56 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 54.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 48 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 44.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา สพป. พะเยา เขต 1 43.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สพป. สุโขทัย เขต 2 42 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 41 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน