ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 74.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 74.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 73.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 72.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 70.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 70.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 67.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 66.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 64.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 60.50 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ สพป. พะเยา เขต 1 59 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 55.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 49.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 1 48.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 46.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 44.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 24.50 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน