ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.50 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60.50 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 58.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 55.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 53.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 51.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 50.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 48.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 48.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต 1 48.50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 46.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 45.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 43.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 43.50 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 42 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 40.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 34.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 32 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน