ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 82.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 81.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 79.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.80 เงิน 16  
18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป. ลำปาง เขต 2 76.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 71.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 71.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. ลำพูน เขต 2 70.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 66.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. เชียงราย เขต 4 65.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนฤทัยทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด สพป. แพร่ เขต 2 63.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46.80 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน