ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 2 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางมะเยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 83.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา สพป. พะเยา เขต 2 76.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนตอง สพป. ลำพูน เขต 1 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73.16 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.16 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. อุทัยธานี เขต 1 70.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. พะเยา เขต 1 70.16 เงิน 37  
38 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนสหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.83 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 68.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 68.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน