ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 73.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68.70 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 68.10 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65.30 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 64.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนป่าแงะวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64.10 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.40 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 29.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 29.50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 29 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 29 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 28.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 28.50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 27.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 27.50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 27.50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 27 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 27 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 26.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 26 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 26 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 26 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 25.50 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 25.50 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 24 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 21.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 19.50 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน