ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77.50 เงิน 7  
9 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 30.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 30.50 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 30.50 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 30 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 30 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 29.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 29.50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 29.50 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 29 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนจิรพิทยา สพป. ลำพูน เขต 2 28.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 28.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 28.50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 28.50 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 27.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 27 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 27 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 27 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 27 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 26 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 26 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 25 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 23.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 23.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 23.50 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 21.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป. พิษณุโลก เขต 2 20.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 17 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน