ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 83.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 81.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 78.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 78.10 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 78.10 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น สพป. ลำพูน เขต 1 76.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป. ลำปาง เขต 2 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสันนา สพป. เชียงราย เขต 3 76.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต 2 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 75.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 75.10 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 74.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 74.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 74.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.10 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.90 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 72.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) สพป. แพร่ เขต 2 70.70 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 70.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 68.80 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน