ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 78.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 78.80 เงิน 10  
13 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 78.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 74.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 67.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 67.80 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.80 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 67.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 66.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 66.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 63.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 62.80 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน