ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 72 เงิน 8  
12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 8  
13 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 71.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 66 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 66 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนวัดเขาปฐวี สพป. อุทัยธานี เขต 1 62 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60.80 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน