ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 9  
14 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 16  
20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน