ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรภพวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 80.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 79.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัชรสหศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 78.10 เงิน 20  
21 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.90 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 77.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.30 เงิน 26  
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 75.90 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 75.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.10 เงิน 31  
32 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.90 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 74.90 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปากแคว สพป. สุโขทัย เขต 1 73.70 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 72.30 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 71.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 71.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.70 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. พะเยา เขต 1 69.30 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน