ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 82.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.60 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.60 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 75.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 74.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 72.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 70.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 70.80 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.60 เงิน 36  
37 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 37  
40 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน