ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองระมาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน