ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 78.66 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ สพป. ตาก เขต 1 74.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป. น่าน เขต 1 71.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สพป. สุโขทัย เขต 2 69.66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 67.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64.66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 63.86 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 - -  
25 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน