ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 80.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 77.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.20 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนชัยชุมภู สพป. พะเยา เขต 2 75.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 75.40 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 74.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลำตาเณร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 73.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 71.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. สุโขทัย เขต 1 71.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้าน กม.28 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71.30 เงิน 21  
22 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโซกเปือย สพป. สุโขทัย เขต 2 70.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดเจริญผล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70.70 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.40 เงิน 27  
30 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 70.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 68.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68.40 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 1 68.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68.10 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 67.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.30 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 65.90 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 63.40 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน