สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 25 9 5 39 52 3 1 0 56
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 14 11 12 37 41 7 4 1 52
3 บ้านปางสุด 11 2 1 14 16 6 4 0 26
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 10 4 2 16 24 4 2 0 30
5 บ้านดอนพลอง 10 2 2 14 18 2 3 0 23
6 วัดมงคลสถิตย์ 6 5 2 13 16 6 0 0 22
7 เขาหินกราวประชาสรรค์ 6 2 4 12 16 4 0 1 20
8 บ้านชุมม่วง 6 2 4 12 13 1 0 0 14
9 บ้านปางสวรรค์ 6 2 1 9 11 4 0 0 15
10 วัดหนองตางู 5 11 5 21 25 9 3 1 37
11 บ้านพนาสวรรค์ 5 4 1 10 14 3 0 0 17
12 สวนป่าแม่กะสี 4 8 4 16 19 6 1 1 26
13 บ้านคลองไทร 4 3 5 12 18 2 0 0 20
14 วัดบางแก้ว 4 2 1 7 10 8 3 0 21
15 บ้านวังชุมพร 3 4 1 8 13 0 1 0 14
16 บ้านปางงู 3 1 2 6 9 3 0 0 12
17 บ้านท่ามะกรูด 3 0 2 5 7 3 2 0 12
18 อนุบาลแม่เปิน 2 4 2 8 12 4 1 0 17
19 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 3 3 8 15 6 1 0 22
20 บ้านศรีไกรลาศ 2 3 3 8 11 2 1 0 14
21 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 2 3 2 7 12 2 0 0 14
22 บ้านดอนจังหัน 2 3 2 7 11 4 2 1 17
23 วัดบ้านคลอง 2 3 1 6 7 3 2 0 12
24 บ้านตะแบกงาม 2 2 4 8 13 5 2 0 20
25 บ้านใหม่ศรีนคร 2 2 2 6 8 5 0 0 13
26 วัดบ้านพลัง 2 2 1 5 10 3 1 0 14
27 บ้านปางขนุน 2 1 2 5 8 2 1 0 11
28 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 1 2 5 6 8 4 2 18
29 บ้านวังหิน 2 1 2 5 6 0 1 0 7
30 วัดหนองปลาไหล 2 0 2 4 10 7 5 0 22
31 วัดสวนหลวง 2 0 2 4 8 1 0 0 9
32 บ้านมาบแก 2 0 1 3 4 0 1 0 5
33 วัดเจริญผล 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 วัดบ้านไร่ 1 5 3 9 9 4 2 0 15
35 บ้านคลองน้ำโจน 1 4 4 9 8 4 0 4 12
36 อนุบาลชุมตาบง 1 4 1 6 8 2 3 0 13
37 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 3 3 7 11 2 3 1 16
38 บ้านบ่อกะปุง 1 3 0 4 5 0 0 0 5
39 บ้านบุรีรัมย์ 1 2 2 5 9 3 2 0 14
40 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1 2 2 5 5 2 2 0 9
41 วัดจิกลาด 1 2 1 4 5 4 2 1 11
42 บ้านหนองจิกรี 1 1 4 6 7 1 0 0 8
43 วัดสังฆวิถี 1 1 1 3 8 1 1 0 10
44 บ้านงิ้วแบ้ 1 1 1 3 7 10 2 0 19
45 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 3 7 4 3 0 14
46 บ้านหินดาด 1 1 1 3 6 4 0 0 10
47 วัดหนองกรด 1 1 0 2 3 2 0 0 5
48 บ้านปางชัย 1 1 0 2 2 2 0 0 4
49 วัดประสาทวิถี 1 1 0 2 2 2 0 0 4
50 บ้านหนองเสือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 วัดธรรมจริยาวาส 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 วัดเขาสมุก 1 0 2 3 3 0 0 0 3
53 บ้านบึงราษฎร์ 1 0 1 2 6 8 2 0 16
54 เยาวชนพัฒนา 1 0 1 2 5 1 2 0 8
55 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 0 1 2 4 0 0 0 4
56 บ้านไทรทองสามัคคี 1 0 1 2 3 1 2 0 6
57 ชุมชนวัดเนินม่วง 1 0 1 2 2 1 2 0 5
58 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 0 0 1 7 5 3 1 15
60 วัดท่างิ้ว 1 0 0 1 5 0 0 0 5
61 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองชำนาญ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองไม้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 วัดคลองธรรม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
65 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 4 1 5 15 5 3 0 23
69 วัดหนองยาว 0 3 3 6 12 3 3 1 18
70 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 3 0 3 5 1 0 0 6
71 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 3 0 3 4 1 1 0 6
72 บ้านตะเคียนงาม 0 2 0 2 10 4 0 0 14
73 บ้านสะเดาซ้าย 0 2 0 2 4 1 1 0 6
74 บ้านเนินใหม่ 0 2 0 2 3 3 2 0 8
75 วัดด่านช้าง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
76 บ้านตะกรุด 0 1 2 3 11 7 3 0 21
77 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 2 3 6 1 1 0 8
78 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
79 วัดหูกวาง 0 1 2 3 4 3 0 0 7
80 วัดคลองสองหน่อ 0 1 1 2 6 3 4 0 13
81 วัดบ้านไผ่ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
82 จันทราราษฎร์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
83 บ้านดงสีเสียด 0 1 1 2 2 1 0 0 3
84 วัดมาบมะขาม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
85 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 1 0 1 6 2 0 0 8
86 วัดหนองมะขาม 0 1 0 1 4 2 0 0 6
87 บ้านเปราะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1 1 2 4 0 7
89 วัดเทพสถาพร 0 1 0 1 1 2 1 0 4
90 วัดคลองสาลี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านบึงหล่ม 0 0 3 3 10 6 2 0 18
92 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 2 2 5 1 0 1 6
93 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
94 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
95 บ้านวังสำราญ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
96 วัดจันทร์ทอง 0 0 1 1 5 2 1 0 8
97 ไตรประชาสามัคคี 0 0 1 1 3 4 2 0 9
98 วัดตาสังใต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
99 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
100 บ้านดงคู้ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
101 วัดสระแก้ว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
102 บ้านคลองสำราญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 วัดเกาะเปา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
104 วัดเขาห้วยลุง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
105 บ้านหนองนมวัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 วัดหนองไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
107 วัดใหม่สามัคคี 0 0 1 1 0 0 0 1 0
108 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
109 บ้านวังซ่าน 0 0 0 0 4 1 1 0 6
110 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
111 บ้านลานตะแบก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
112 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
113 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองน้ำแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองละมาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
127 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านยอดห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดดงหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 171 155 517 816 292 121 19 1,229