สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 28 9 6 43 56 3 1 0 60
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 15 14 12 41 46 7 4 2 57
3 บ้านปางสุด 14 2 1 17 19 6 4 0 29
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 10 4 2 16 25 4 2 0 31
5 บ้านดอนพลอง 10 2 2 14 18 2 3 0 23
6 บ้านพนาสวรรค์ 8 5 1 14 19 3 0 0 22
7 อนุบาลแม่เปิน 6 5 2 13 18 4 1 0 23
8 วัดมงคลสถิตย์ 6 5 2 13 16 6 0 0 22
9 บ้านชุมม่วง 6 3 4 13 14 1 0 0 15
10 เขาหินกราวประชาสรรค์ 6 2 4 12 17 4 0 1 21
11 บ้านปางสวรรค์ 6 2 1 9 11 4 0 0 15
12 วัดหนองตางู 5 11 7 23 28 9 3 1 40
13 บ้านคลองไทร 5 3 5 13 19 2 0 0 21
14 สวนป่าแม่กะสี 4 8 4 16 19 6 1 1 26
15 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 4 4 2 10 17 2 0 0 19
16 วัดบางแก้ว 4 2 1 7 10 8 3 0 21
17 บ้านวังชุมพร 3 4 2 9 14 0 1 0 15
18 วัดบ้านคลอง 3 4 1 8 9 3 2 0 14
19 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 2 2 7 7 2 2 0 11
20 บ้านปางงู 3 1 2 6 9 3 0 0 12
21 บ้านท่ามะกรูด 3 0 2 5 7 3 2 0 12
22 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 3 4 9 16 6 2 0 24
23 บ้านเขาแม่กระทู้ 2 3 3 8 12 2 3 1 17
24 บ้านศรีไกรลาศ 2 3 3 8 11 2 1 0 14
25 บ้านดอนจังหัน 2 3 2 7 11 4 2 1 17
26 บ้านบ่อกะปุง 2 3 1 6 8 0 0 0 8
27 บ้านตะแบกงาม 2 2 4 8 13 5 2 0 20
28 บ้านปางขนุน 2 2 3 7 11 2 1 0 14
29 บ้านใหม่ศรีนคร 2 2 3 7 9 5 0 0 14
30 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 2 2 6 7 8 4 2 19
31 วัดบ้านพลัง 2 2 1 5 10 3 1 0 14
32 วัดสังฆวิถี 2 2 1 5 9 3 1 0 13
33 วัดจิกลาด 2 2 1 5 6 4 2 1 12
34 วัดประสาทวิถี 2 2 0 4 4 2 0 0 6
35 บ้านวังหิน 2 1 2 5 6 0 1 0 7
36 บ้านงิ้วแบ้ 2 1 1 4 8 10 2 0 20
37 วัดธรรมจริยาวาส 2 1 0 3 5 1 0 0 6
38 วัดหนองปลาไหล 2 0 2 4 10 7 5 0 22
39 วัดสวนหลวง 2 0 2 4 8 1 0 0 9
40 บ้านมาบแก 2 0 1 3 4 0 1 0 5
41 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 2 0 0 2 8 5 3 1 16
42 บ้านหนองชำนาญ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
43 วัดเจริญผล 2 0 0 2 2 1 0 0 3
44 วัดบ้านไร่ 1 6 3 10 10 4 2 0 16
45 บ้านคลองน้ำโจน 1 4 4 9 8 4 0 4 12
46 อนุบาลชุมตาบง 1 4 1 6 8 2 3 0 13
47 บ้านบุรีรัมย์ 1 2 2 5 9 3 2 0 14
48 บ้านหนองจิกรี 1 1 4 6 7 1 0 0 8
49 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 3 7 4 3 0 14
50 บ้านหินดาด 1 1 1 3 6 6 2 0 14
51 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 1 0 2 7 2 0 0 9
52 วัดท่างิ้ว 1 1 0 2 6 0 0 0 6
53 วัดหนองกรด 1 1 0 2 3 2 0 0 5
54 บ้านปางชัย 1 1 0 2 2 2 0 0 4
55 บ้านหนองเสือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 วัดเขาสมุก 1 0 2 3 3 0 0 0 3
57 บ้านบึงราษฎร์ 1 0 1 2 6 8 2 0 16
58 บ้านไทรทองสามัคคี 1 0 1 2 5 2 2 0 9
59 เยาวชนพัฒนา 1 0 1 2 5 1 2 0 8
60 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 0 1 2 4 0 0 0 4
61 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 ชุมชนวัดเนินม่วง 1 0 1 2 2 1 2 0 5
63 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านทุ่งตัน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองไม้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 วัดคลองธรรม 1 0 0 1 1 4 0 0 5
67 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 1 1 0 3
69 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 5 2 7 18 7 3 0 28
73 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 5 0 5 7 1 1 0 9
74 วัดหนองยาว 0 3 3 6 12 3 3 1 18
75 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 3 1 4 6 1 0 0 7
76 วัดด่านช้าง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
77 บ้านตะเคียนงาม 0 2 0 2 10 4 0 0 14
78 บ้านสะเดาซ้าย 0 2 0 2 4 1 1 0 6
79 บ้านเนินใหม่ 0 2 0 2 3 3 2 0 8
80 บ้านบึงหล่ม 0 1 3 4 11 6 2 0 19
81 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 3 4 7 2 1 0 10
82 บ้านตะกรุด 0 1 2 3 11 8 3 0 22
83 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
84 วัดหูกวาง 0 1 2 3 4 3 0 0 7
85 วัดคลองสองหน่อ 0 1 1 2 6 3 4 0 13
86 ไตรประชาสามัคคี 0 1 1 2 3 5 2 0 10
87 บ้านดงคู้ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
88 บ้านดงสีเสียด 0 1 1 2 3 1 0 1 4
89 วัดบ้านไผ่ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
90 จันทราราษฎร์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 วัดมาบมะขาม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
92 วัดหนองมะขาม 0 1 0 1 4 2 0 0 6
93 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1 3 2 4 0 9
94 บ้านเปราะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
95 วัดคลองสาลี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 วัดเทพสถาพร 0 1 0 1 1 2 1 0 4
97 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 วัดใหม่สามัคคี 0 0 3 3 1 0 0 2 1
99 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 2 2 5 1 0 1 6
100 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
101 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
102 บ้านวังสำราญ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
103 วัดจันทร์ทอง 0 0 1 1 5 2 1 0 8
104 วัดตาสังใต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
105 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
106 วัดสระแก้ว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
107 บ้านคลองสำราญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 วัดเกาะเปา 0 0 1 1 1 2 2 0 5
109 วัดเขาห้วยลุง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
110 บ้านหนองนมวัว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
111 วัดหนองไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
112 วัดคลองจินดา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 6 1 1 0 8
114 บ้านวังซ่าน 0 0 0 0 5 2 1 0 8
115 บ้านลานตะแบก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
116 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
117 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านยุบใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองละมาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองน้ำแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
131 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 วัดดงหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 192 171 587 907 308 124 22 1,339