ตารางการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
     ตารางการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน วันที่แข่งขัน
1 กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว 28-29 ก.ย.62
2 กลุ่มทักษิณบูรพา 19-20 ก.ย. 62
3 กลุ่มบ้านไร่เนินเหล็ก  28- 29 ก.ย.62
4 กลุ่มเสมารักษ์ 19 ก.ย. 62
5 กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี 25-26 ก.ย. 62
6 กลุ่มแก้ววารี 24-25 ก.ย.62
7 กลุ่มแม่ปิงบรรพต  
8 กลุ่มบรรพตบูรพา 17-18 ก.ย.62
9 กลุ่มวังซ่านพัฒนา 24-25 ก.ย.62
10 กลุ่มแม่วงก์เขาชนกัน 20 ก.ย. 62
11 กลุ่มแม่เล่ย์  23-25 ก.ย.62
12 กลุ่มชุมตาบง 26-27 ก.ย.62
13 กลุ่มแม่เปิน  24-25 ก.ย. 62
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 21:35 น.