สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 16.821005, 100.260040 819626965
2 โรงเรียนจ่าการบุญ นางสาวจุฑารัตน์ ชมพูษา   839599921
3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์   823949224
4 โรงเรียนวัดมหาวนาราม นางสมพร พุกเฉย   872018979
5 โรงเรียนวัดอรัญญิก นายอนิรุธ โกศินานนท์   826496995
6 โรงเรียนศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถ้มภ์) นางสาวชลชญา พิี่งม่วง   654265639
7 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นางปัณชญา ดอนปัญญา   869344333

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]