งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 ก.ย. 2562 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]