แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจ่าการบุญ 61 51 85% 4 6.67% 2 3.33% 3 5% 60
2 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 55 34 61.82% 15 27.27% 5 9.09% 1 1.82% 55
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 44 32 72.73% 11 25% 1 2.27% 0 0% 44
4 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 24 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 30 17 58.62% 5 17.24% 5 17.24% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 16 48.48% 12 36.36% 5 15.15% 0 0% 33
7 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 36 16 48.48% 10 30.3% 5 15.15% 2 6.06% 33
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 30 16 53.33% 7 23.33% 3 10% 4 13.33% 30
9 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 39 15 39.47% 13 34.21% 8 21.05% 2 5.26% 38
10 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 29 15 53.57% 7 25% 4 14.29% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 27 15 55.56% 7 25.93% 4 14.81% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
13 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 19 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 23 14 60.87% 3 13.04% 6 26.09% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 24 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนวัดบ้านดง 21 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านคลองเตย 23 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
18 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 21 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
19 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบางระกำ 23 10 43.48% 6 26.09% 5 21.74% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนวัดสระโคล่ 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
22 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 20 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
26 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนวัดจอมทอง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 27 7 25.93% 14 51.85% 3 11.11% 3 11.11% 27
30 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 34 7 20.59% 12 35.29% 11 32.35% 4 11.76% 34
31 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 17 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนวัดอรัญญิก 16 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
35 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดห้วงกระได 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 15 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านพันเสา 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนวัดกรับพวง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 12 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
45 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดวังอิทก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
52 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านปลักแรด 12 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 11 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
56 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนสะพานที่ 3 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนวัดหนองขานาง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดบึงกอก 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนวัดคุยขวาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 7 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
66 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 22 2 10.53% 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 19
71 โรงเรียนวัดจุฬามณี 12 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 12 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองแขม 12 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
86 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
89 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนวัดคุยม่วง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดบึงบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดแตน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านคุยยาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]