สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 51 4 2 3 57
2 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 34 15 5 1 54
3 อนุบาลพิษณุโลก 32 11 1 0 44
4 อนุบาลโรจนวิทย์ 18 3 2 1 23
5 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 17 5 5 2 27
6 วัดหนองนาดงกวาง 16 12 5 0 33
7 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 16 10 5 2 31
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 16 7 3 4 26
9 วัดจันทร์ตะวันออก 15 13 8 2 36
10 วัดหนองพะยอม 15 7 4 2 26
11 บ้านร้องยุ้งข้าว 15 7 4 1 26
12 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 14 4 3 0 21
13 เซนต์นิโกลาส 14 4 0 0 18
14 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 14 3 6 0 23
15 บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 13 6 3 2 22
16 วัดบ้านดง 12 6 3 0 21
17 บ้านคลองเตย 11 7 2 0 20
18 บ้านหนองกุลา 11 7 1 0 19
19 วัดมหาวนาราม 10 7 1 1 18
20 บางระกำ 10 6 5 2 21
21 วัดสระโคล่ 10 3 3 0 16
22 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 10 3 1 1 14
23 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 10 2 0 0 12
24 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 10 1 1 0 12
25 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 9 6 5 0 20
26 วัดยางแขวนอู่ 8 3 2 0 13
27 วัดจอมทอง 8 3 0 0 11
28 วัดพรหมเกษร 8 2 0 0 10
29 บ่อวิทยบางระกำ 7 14 3 3 24
30 วัดบ้านใหม่ 7 12 11 4 30
31 วัดแหลมเจดีย์ 7 3 2 1 12
32 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 7 1 0 0 8
33 บ้านหนองนากวางอั้น 6 5 4 2 15
34 วัดอรัญญิก 6 5 2 3 13
35 วัดปรือกระเทียม 6 4 2 0 12
36 วัดเนินมะคึก 6 3 1 2 10
37 บ้านคุยมะตูม 6 2 1 0 9
38 วัดห้วงกระได 6 0 1 0 7
39 บ้านใหม่เจริญธรรม 5 6 3 1 14
40 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 5 3 4 1 12
41 บ้านพันเสา 5 3 3 2 11
42 วัดกรับพวง 5 3 1 1 9
43 บ้านพลายชุมพล 5 3 0 1 8
44 วัดตาปะขาวหาย 5 2 4 0 11
45 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 5 1 0 0 6
46 ผดุงราษฎร์ 5 1 0 0 6
47 วัดวังอิทก 5 1 0 0 6
48 นิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 5 0 0 0 5
49 วัดแหลมโพธิ์ 4 4 0 1 8
50 บ้านแม่ระหัน 4 3 2 2 9
51 วัดโป่งหม้อข้าว 4 3 1 2 8
52 สิ่นหมิ่น 4 3 0 0 7
53 อนุบาลปาริมา พิษณุโลก 4 1 0 1 5
54 บ้านปลักแรด 3 5 1 2 9
55 วัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 3 4 0 3 7
56 บ้านคลองหนองเหล็ก 3 4 0 0 7
57 สะพานที่ 3 3 3 1 2 7
58 วัดหนองขานาง 3 3 0 0 6
59 บ้านหนองไผ่ 3 2 1 1 6
60 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 3 2 0 0 5
61 วัดบึงกอก 3 1 3 2 7
62 วัดคุยขวาง 3 1 1 0 5
63 บ้านหนองกรับ 3 1 0 0 4
64 บ้านหล่ายขานาง 3 0 1 0 4
65 บ้านประดาประชาราษฏร์ 3 0 0 2 3
66 บ้านท่าไม้งาม 3 0 0 1 3
67 บ้านหนองหัวยาง 3 0 0 0 3
68 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 3 0 0 0 3
69 วัดหนองอ้อ 3 0 0 0 3
70 วัดปากพิงตะวันตก 2 11 5 1 18
71 วัดจุฬามณี 2 5 1 1 8
72 วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 2 5 1 0 8
73 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 2 3 5 2 10
74 บ้านบัวจันทร์ 2 3 1 0 6
75 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 2 2 0 6
76 วัดกรมธรรม์ 2 0 1 1 3
77 วัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 2 0 1 0 3
78 วัดวังแร่ 2 0 1 0 3
79 บ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยชัน 2 0 0 0 2
81 บ้านน้ำดำ 2 0 0 0 2
82 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 2 0 0 0 2
83 บ้านย่านใหญ่ 1 5 1 0 7
84 นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 5 0 0 6
85 บ้านหนองแขม 1 3 6 0 10
86 วัดดอนอภัย 1 3 0 0 4
87 บ้านหัววังกร่าง 1 1 1 0 3
88 บ้านตระแบกงาม 1 1 0 4 2
89 วัดดงโคกขาม 1 1 0 1 2
90 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
91 บ้านดงวิทยา 1 1 0 0 2
92 วัดคุยม่วง 1 1 0 0 2
93 วัดบึงบอน 1 1 0 0 2
94 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 1 0 2 0 3
95 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 0 1 0 2
96 วัดบ้านไร่ 1 0 1 0 2
97 บ้านหินลาด 1 0 1 0 2
98 วัดศรีวนาราม 1 0 0 0 1
99 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 0 0 0 1
100 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
101 บ้านท่านางงาม 1 0 0 0 1
102 บ้านกรุงกรัก 1 0 0 0 1
103 วัดโพธิ์งาม 0 4 1 0 5
104 วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 0 2 2 2 4
105 บ้านเสวยซุง 0 2 1 0 3
106 วัดแตน 0 2 0 1 2
107 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 1 3 0 4
108 บ้านคุยยาง 0 1 1 1 2
109 คลองวัดไร่ 0 1 1 0 2
110 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
111 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองตะเคียน 0 0 1 0 1
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 1 0
รวม 655 346 174 79 1,254