สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 25 11 6 42 51 4 2 3 57
2 อนุบาลพิษณุโลก 8 12 6 26 32 11 1 0 44
3 บ้านร้องยุ้งข้าว 8 5 3 16 12 6 2 1 20
4 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 3 4 15 18 3 2 1 23
5 วัดหนองพะยอม 8 3 2 13 12 6 4 2 22
6 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 8 2 2 12 12 10 4 2 26
7 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 7 1 2 10 13 4 3 0 20
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 4 2 12 16 7 3 4 26
9 เซนต์นิโกลาส 6 2 3 11 14 4 0 0 18
10 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 5 11 6 22 29 13 5 1 47
11 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 5 3 2 10 10 2 0 0 12
12 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 5 2 1 8 10 1 1 0 12
13 บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 4 4 4 12 10 5 3 2 18
14 วัดพรหมเกษร 4 4 1 9 8 2 0 0 10
15 วัดสระโคล่ 4 0 1 5 7 2 2 0 11
16 วัดจันทร์ตะวันออก 3 5 4 12 15 12 7 2 34
17 บ้านคลองเตย 3 5 2 10 11 7 2 0 20
18 วัดบ้านดง 3 2 0 5 10 4 3 0 17
19 อนุบาลปาริมา พิษณุโลก 3 2 0 5 4 1 0 1 5
20 บางระกำ 3 1 3 7 10 6 4 2 20
21 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 3 1 0 4 5 1 0 0 6
22 วัดบ้านใหม่ 3 0 1 4 6 11 11 4 28
23 วัดหนองนาดงกวาง 2 6 1 9 11 11 5 0 27
24 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 2 3 3 8 7 3 6 0 16
25 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 3 0 5 5 6 3 1 14
26 วัดมหาวนาราม 2 2 3 7 9 6 1 1 16
27 วัดจอมทอง 2 2 1 5 8 3 0 0 11
28 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 2 2 1 5 6 6 5 0 17
29 วัดแหลมเจดีย์ 2 2 0 4 7 2 1 1 10
30 บ่อวิทยบางระกำ 2 1 2 5 7 14 3 3 24
31 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 1 2 5 2 2 2 0 6
32 วัดตาปะขาวหาย 2 1 0 3 4 2 4 0 10
33 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 0 0 2 3 3 4 1 10
34 สะพานที่ 3 2 0 0 2 3 3 1 2 7
35 วัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
36 บ้านหนองกุลา 1 4 4 9 8 7 1 0 16
37 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1 4 1 6 5 1 0 0 6
38 ผดุงราษฎร์ 1 4 0 5 5 1 0 0 6
39 วัดปรือกระเทียม 1 3 3 7 6 4 2 0 12
40 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 1 3 1 5 5 1 4 2 10
41 บ้านหนองนากวางอั้น 1 2 4 7 5 5 4 2 14
42 วัดยางแขวนอู่ 1 2 2 5 8 3 2 0 13
43 สิ่นหมิ่น 1 2 1 4 4 3 0 0 7
44 บ้านคุยมะตูม 1 1 2 4 6 1 1 0 8
45 วัดแหลมโพธิ์ 1 1 1 3 4 4 0 1 8
46 วัดคุยขวาง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
47 บ้านพันเสา 1 1 0 2 3 2 3 2 8
48 บ้านแม่ระหัน 1 1 0 2 3 2 2 2 7
49 วัดห้วงกระได 1 1 0 2 3 0 1 0 4
50 บ้านหนองหัวยาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 วัดปากพิงตะวันตก 1 1 0 2 2 9 5 1 16
52 บ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 วัดอรัญญิก 1 0 2 3 3 4 2 3 9
54 วัดโป่งหม้อข้าว 1 0 2 3 3 3 1 2 7
55 วัดบึงกอก 1 0 2 3 3 1 3 2 7
56 บ้านห้วยชัน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 วัดดงโคกขาม 1 0 1 2 1 1 0 1 2
58 นิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
59 วัดกรมธรรม์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
60 บ้านน้ำดำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 0 0 1 1 5 0 0 6
62 บ้านตระแบกงาม 1 0 0 1 1 1 0 4 2
63 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 วัดศรีวนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 0 2 0 2 3 3 0 3 6
66 บ้านหนองกรับ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
67 วัดเนินมะคึก 0 1 3 4 6 3 1 2 10
68 บ้านพลายชุมพล 0 1 3 4 4 3 0 1 7
69 บ้านบัวจันทร์ 0 1 3 4 2 3 1 0 6
70 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0 1 2 3 6 2 1 1 9
71 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 2 3 3 4 0 0 7
72 บ้านปลักแรด 0 1 1 2 3 5 1 2 9
73 วัดหนองขานาง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
74 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
75 วัดหนองอ้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 วัดดอนอภัย 0 1 1 2 1 3 0 0 4
78 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 0 1 0 1 3 2 0 0 5
79 วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 0 1 2 5 1 0 8
80 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
81 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
82 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 วัดแตน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
86 วัดจุฬามณี 0 0 2 2 2 5 1 1 8
87 บ้านหนองแขม 0 0 2 2 1 3 6 0 10
88 วัดวังอิทก 0 0 1 1 4 1 0 0 5
89 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 0 0 1 1 2 3 5 2 10
90 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 1 1 5 1 0 7
91 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
92 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 บ้านหินลาด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
94 วัดวังแร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
95 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านท่านางงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 วัดกรับพวง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
98 บ้านท่าไม้งาม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
99 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 วัดคุยม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 วัดบึงบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านกรุงกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 4 1 0 5
104 วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 2 2 4
105 บ้านเสวยซุง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
107 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 187 162 128 477 570 319 165 79 1,054