สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 25 11 6 42 51 4 2 3 57
2 บ้านร้องยุ้งข้าว 10 5 4 19 15 7 4 1 26
3 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 10 4 2 16 16 10 5 2 31
4 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 9 6 3 18 17 5 5 2 27
5 อนุบาลพิษณุโลก 8 12 6 26 32 11 1 0 44
6 วัดหนองพะยอม 8 4 4 16 15 7 4 2 26
7 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 3 4 15 18 3 2 1 23
8 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 7 5 3 15 14 3 6 0 23
9 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 7 2 2 11 14 4 3 0 21
10 บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 6 4 5 15 13 6 3 2 22
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 4 2 12 16 7 3 4 26
12 เซนต์นิโกลาส 6 2 3 11 14 4 0 0 18
13 วัดสระโคล่ 6 0 1 7 10 3 3 0 16
14 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 5 12 8 25 34 15 5 1 54
15 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 5 3 2 10 10 2 0 0 12
16 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 5 2 1 8 10 1 1 0 12
17 วัดหนองนาดงกวาง 4 6 3 13 16 12 5 0 33
18 บ้านหนองกุลา 4 4 4 12 11 7 1 0 19
19 วัดพรหมเกษร 4 4 1 9 8 2 0 0 10
20 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 4 2 0 6 7 1 0 0 8
21 วัดจันทร์ตะวันออก 3 5 4 12 15 13 8 2 36
22 บ้านคลองเตย 3 5 2 10 11 7 2 0 20
23 วัดบ้านดง 3 4 0 7 12 6 3 0 21
24 วัดมหาวนาราม 3 2 4 9 10 7 1 1 18
25 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 2 2 7 9 6 5 0 20
26 วัดอรัญญิก 3 2 2 7 6 5 2 3 13
27 อนุบาลปาริมา พิษณุโลก 3 2 0 5 4 1 0 1 5
28 บางระกำ 3 1 3 7 10 6 5 2 21
29 วัดบ้านใหม่ 3 0 1 4 7 12 11 4 30
30 วัดห้วงกระได 2 3 0 5 6 0 1 0 7
31 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 3 0 5 5 6 3 1 14
32 บ้านหนองนากวางอั้น 2 2 4 8 6 5 4 2 15
33 วัดจอมทอง 2 2 1 5 8 3 0 0 11
34 วัดแหลมเจดีย์ 2 2 0 4 7 3 2 1 12
35 บ่อวิทยบางระกำ 2 1 2 5 7 14 3 3 24
36 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 1 2 5 2 2 2 0 6
37 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4 5 2 4 0 11
38 บ้านแม่ระหัน 2 1 0 3 4 3 2 2 9
39 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 0 0 2 5 3 4 1 12
40 วัดกรับพวง 2 0 0 2 5 3 1 1 9
41 สะพานที่ 3 2 0 0 2 3 3 1 2 7
42 วัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
43 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1 4 1 6 5 1 0 0 6
44 ผดุงราษฎร์ 1 4 0 5 5 1 0 0 6
45 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 3 3 7 10 3 1 1 14
46 วัดปรือกระเทียม 1 3 3 7 6 4 2 0 12
47 วัดยางแขวนอู่ 1 2 2 5 8 3 2 0 13
48 บ้านพันเสา 1 2 2 5 5 3 3 2 11
49 สิ่นหมิ่น 1 2 1 4 4 3 0 0 7
50 วัดปากพิงตะวันตก 1 2 0 3 2 11 5 1 18
51 บ้านพลายชุมพล 1 1 3 5 5 3 0 1 8
52 บ้านคุยมะตูม 1 1 2 4 6 2 1 0 9
53 วัดแหลมโพธิ์ 1 1 1 3 4 4 0 1 8
54 วัดคุยขวาง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
55 บ้านประดาประชาราษฏร์ 1 1 0 2 3 0 0 2 3
56 บ้านหนองหัวยาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
57 บ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 วัดโป่งหม้อข้าว 1 0 2 3 4 3 1 2 8
59 วัดบึงกอก 1 0 2 3 3 1 3 2 7
60 วัดวังอิทก 1 0 1 2 5 1 0 0 6
61 บ้านห้วยชัน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 วัดดงโคกขาม 1 0 1 2 1 1 0 1 2
63 นิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
64 วัดกรมธรรม์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
65 บ้านน้ำดำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 0 0 1 1 5 0 0 6
67 บ้านตระแบกงาม 1 0 0 1 1 1 0 4 2
68 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 วัดบ้านไร่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 วัดศรีวนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 0 2 0 2 3 4 0 3 7
72 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 2 3 2 1 1 6
73 บ้านหนองกรับ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
74 วัดเนินมะคึก 0 1 3 4 6 3 1 2 10
75 บ้านบัวจันทร์ 0 1 3 4 2 3 1 0 6
76 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 2 3 3 4 0 0 7
77 บ้านปลักแรด 0 1 1 2 3 5 1 2 9
78 วัดหนองขานาง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
79 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
80 วัดหนองอ้อ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 วัดดอนอภัย 0 1 1 2 1 3 0 0 4
83 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 0 1 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านหล่ายขานาง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
85 วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 0 1 2 5 1 0 8
86 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 2 0 3
88 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดแตน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
90 วัดจุฬามณี 0 0 2 2 2 5 1 1 8
91 วัดวังแร่ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
92 บ้านหนองแขม 0 0 2 2 1 3 6 0 10
93 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 0 0 1 1 2 3 5 2 10
94 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 1 1 5 1 0 7
95 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
96 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 บ้านหินลาด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านท่านางงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านท่าไม้งาม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
101 วัดคุยม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 วัดบึงบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านกรุงกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 4 1 0 5
105 วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 2 2 4
106 บ้านเสวยซุง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
108 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
109 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 228 185 145 558 655 346 174 79 1,175