สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 จ่าการบุญ 25 11 6 42
2 บ้านร้องยุ้งข้าว 10 5 4 19
3 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 10 4 2 16
4 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 9 6 3 18
5 อนุบาลพิษณุโลก 8 12 6 26
6 วัดหนองพะยอม 8 4 4 16
7 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 3 4 15
8 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 7 5 3 15
9 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 7 2 2 11
10 บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 6 4 5 15
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 4 2 12
12 เซนต์นิโกลาส 6 2 3 11
13 วัดสระโคล่ 6 0 1 7
14 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 5 12 8 25
15 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 5 3 2 10
16 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 5 2 1 8
17 วัดหนองนาดงกวาง 4 6 3 13
18 บ้านหนองกุลา 4 4 4 12
19 วัดพรหมเกษร 4 4 1 9
20 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 4 2 0 6
21 วัดจันทร์ตะวันออก 3 5 4 12
22 บ้านคลองเตย 3 5 2 10
23 วัดบ้านดง 3 4 0 7
24 วัดมหาวนาราม 3 2 4 9
25 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 2 2 7
26 วัดอรัญญิก 3 2 2 7
27 อนุบาลปาริมา พิษณุโลก 3 2 0 5
28 บางระกำ 3 1 3 7
29 วัดบ้านใหม่ 3 0 1 4
30 วัดห้วงกระได 2 3 0 5
31 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 3 0 5
32 บ้านหนองนากวางอั้น 2 2 4 8
33 วัดจอมทอง 2 2 1 5
34 วัดแหลมเจดีย์ 2 2 0 4
35 บ่อวิทยบางระกำ 2 1 2 5
36 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 1 2 5
37 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4
38 บ้านแม่ระหัน 2 1 0 3
39 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 0 0 2
40 วัดกรับพวง 2 0 0 2
41 สะพานที่ 3 2 0 0 2
42 วัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2
43 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1 4 1 6
44 ผดุงราษฎร์ 1 4 0 5
45 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 3 3 7
46 วัดปรือกระเทียม 1 3 3 7
47 วัดยางแขวนอู่ 1 2 2 5
48 บ้านพันเสา 1 2 2 5
49 สิ่นหมิ่น 1 2 1 4
50 วัดปากพิงตะวันตก 1 2 0 3
51 บ้านพลายชุมพล 1 1 3 5
52 บ้านคุยมะตูม 1 1 2 4
53 วัดแหลมโพธิ์ 1 1 1 3
54 วัดคุยขวาง 1 1 1 3
55 บ้านประดาประชาราษฏร์ 1 1 0 2
56 บ้านหนองหัวยาง 1 1 0 2
57 บ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 2
58 วัดโป่งหม้อข้าว 1 0 2 3
59 วัดบึงกอก 1 0 2 3
60 วัดวังอิทก 1 0 1 2
61 บ้านห้วยชัน 1 0 1 2
62 วัดดงโคกขาม 1 0 1 2
63 นิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1 0 0 1
64 วัดกรมธรรม์ 1 0 0 1
65 บ้านน้ำดำ 1 0 0 1
66 นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 0 0 1
67 บ้านตระแบกงาม 1 0 0 1
68 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 0 0 1
69 วัดบ้านไร่ 1 0 0 1
70 วัดศรีวนาราม 1 0 0 1
71 วัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 0 2 0 2
72 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 2
73 บ้านหนองกรับ 0 2 0 2
74 วัดเนินมะคึก 0 1 3 4
75 บ้านบัวจันทร์ 0 1 3 4
76 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 2 3
77 บ้านปลักแรด 0 1 1 2
78 วัดหนองขานาง 0 1 1 2
79 เทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 1 1 2
80 วัดหนองอ้อ 0 1 1 2
81 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 0 1 1 2
82 วัดดอนอภัย 0 1 1 2
83 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 0 1 0 1
84 บ้านหล่ายขานาง 0 1 0 1
85 วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 0 1
86 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 1 0 1
87 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1
88 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 0 1 0 1
89 วัดแตน 0 1 0 1
90 วัดจุฬามณี 0 0 2 2
91 วัดวังแร่ 0 0 2 2
92 บ้านหนองแขม 0 0 2 2
93 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 0 0 1 1
94 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 1
95 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 1
96 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1
97 บ้านหินลาด 0 0 1 1
98 บ้านดงยาง 0 0 1 1
99 บ้านท่านางงาม 0 0 1 1
100 บ้านท่าไม้งาม 0 0 0 0
101 วัดคุยม่วง 0 0 0 0
102 วัดบึงบอน 0 0 0 0
103 บ้านกรุงกรัก 0 0 0 0
104 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0
105 วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0
106 บ้านเสวยซุง 0 0 0 0
107 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0
108 บ้านคุยยาง 0 0 0 0
109 คลองวัดไร่ 0 0 0 0
110 บ้านวังยาง 0 0 0 0
111 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 0 0 0 0
112 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
รวม 228 185 145 558

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]