สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกระบังมังคลาราม 33 15 2 5 50
2 บ้านหนองหิน 30 7 4 3 41
3 วัดโบสถ์ 29 12 3 4 44
4 บ้านนาล้อม 28 5 3 1 36
5 ชุมชนวัดย่านขาด 22 6 5 2 33
6 นครไทยวิทยาคม 21 10 3 5 34
7 บ้านชาติตระการ 21 6 1 4 28
8 บ้านหนองกะท้าว 19 10 2 3 31
9 บ้านป่าแดง 18 8 0 0 26
10 บ้านท่าสะแก 18 1 2 1 21
11 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 17 7 5 1 29
12 ชุมชนวัดบ้านดง 15 11 1 1 27
13 วิทยสัมพันธ์ 15 7 2 7 24
14 จันทราพระกิตติคุณ 15 7 2 1 24
15 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 14 11 5 1 30
16 วัดเสนาสน์ 14 6 5 2 25
17 กัลยาณิวัฒนา ๑ 14 6 3 2 23
18 บ้านห้วยเจียง 14 1 0 2 15
19 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 13 8 2 2 23
20 วัดคลองมะเกลือ 13 7 4 1 24
21 วัดบ้านน้อย 13 7 1 0 21
22 บ้านวัดโบสถ์ 13 5 2 1 20
23 วัดหินลาด 12 5 2 1 19
24 บ้านห้วยช้างแทง 12 3 2 4 17
25 บ้านเข็กใหญ่ 11 8 2 3 21
26 วัดบ่อภาค 11 6 3 1 20
27 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 11 4 3 0 18
28 บ้านนาขุมคัน 11 4 1 3 16
29 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 11 3 1 0 15
30 บ้านนาคล้าย 11 1 1 2 13
31 วัดท้องโพลง 10 5 6 4 21
32 ชุมชนดิฏฐอำรุง 10 5 0 2 15
33 บ้านคลองทำเนียบ 10 4 2 3 16
34 บ้านน้ำโจน 10 2 1 3 13
35 วัดห้วยดั้ง 10 1 2 0 13
36 บ้านป่าซ่าน 10 1 0 0 11
37 บ้านเนินสุวรรณ 9 9 4 4 22
38 ประชาสงเคราะห์พิทยา 9 8 2 0 19
39 บ้านน้ำพริก 9 7 2 2 18
40 บ้านพร้าว 9 6 2 0 17
41 ราชประชานุเคราะห์ 23 9 5 3 5 17
42 ผดุงวิทยา 9 5 1 1 15
43 วัดนาขาม 9 5 0 0 14
44 วัดน้ำคบ 9 4 2 3 15
45 วัดสนามไชย 9 4 1 2 14
46 บ้านเนินทอง 9 4 1 0 14
47 บ้านนาโพธิ์นาจาน 9 4 0 0 13
48 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 9 3 1 2 13
49 บ้านห้วยน้ำไซ 9 2 6 1 17
50 วัดหนองมะคัง 8 9 4 1 21
51 วัดสะพานหิน 8 9 0 3 17
52 วัดท่าช้าง 8 6 3 2 17
53 วัดวังวน 8 6 2 2 16
54 บ้านนาจาน 8 4 1 0 13
55 บ้านห้วยเฮี้ย 8 4 0 3 12
56 บ้านห้วยท้องฟาน 8 4 0 1 12
57 บ้านหนองขาหย่าง 8 1 1 1 10
58 ทับยายเชียงวิทยา 7 8 5 0 20
59 บ้านสวนเมี่ยง 7 8 3 1 18
60 บ้านแยง 7 7 3 4 17
61 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 7 5 0 3 12
62 หนองสะแกประชานุกูล 7 4 2 3 13
63 บ้านโคกใหญ่ 7 1 3 3 11
64 วัดหัวเขาสมอคร้า 7 1 0 3 8
65 วัดคลองตาล 6 7 3 1 16
66 บ้านบุ่งวิทยา 6 6 1 4 13
67 บ้านบุ่งตารอด 6 3 1 2 10
68 บ้านคลองตกวิทยา 6 3 0 0 9
69 วัดนาขุม 6 2 1 0 9
70 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 6 1 1 0 8
71 วัดวังมะด่าน 6 1 0 2 7
72 บ้านหลังเขา 6 0 2 0 8
73 ชุมชนบ้านท่างาม 6 0 0 2 6
74 บ้านน้ำจวง 6 0 0 0 6
75 วัดหางไหล 5 11 2 0 18
76 บ้านนาทุ่งใหญ่ 5 4 2 0 11
77 บางยางพัฒนา 5 4 0 2 9
78 วัดทับยายเชียง 5 3 0 0 8
79 บ้านห้วยทรายเหนือ 5 2 4 1 11
80 บ้านน้ำเลา 5 2 2 0 9
81 วัดเขาน้อย 5 2 1 2 8
82 บ้านนาหล่ม 5 2 1 1 8
83 บ้านน้ำทองน้อย 5 2 0 1 7
84 แก่งบ้านยางป่าคาย 5 2 0 0 7
85 บ้านนาไก่เขี่ย 5 1 0 1 6
86 ศรีภิรมย์พิทยา 4 6 0 0 10
87 บ้านหนองห้าง 4 4 2 0 10
88 วัดคันโช้ง 4 4 1 2 9
89 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 4 0 2 8
90 บ้านเนินมะคึด 4 3 1 0 8
91 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 4 3 0 2 7
92 บ้านท่าหินลาด 4 3 0 0 7
93 บ้านขุนน้ำคับ 4 2 2 4 8
94 บ้านนาเมือง 4 2 1 0 7
95 บ้านคลองช้าง 4 1 1 0 6
96 ห้วยปลาไหล 4 1 0 0 5
97 บ้านนาฟองแดง 4 0 1 2 5
98 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 4 0 1 1 5
99 บ้านห้วยเหิน 4 0 0 0 4
100 บ้านลาดคื้อ 3 3 0 0 6
101 บ้านนาหนอง 3 2 2 2 7
102 บ้านหนองกระดาษ 3 2 2 1 7
103 บ้านนาตอน 3 2 1 0 6
104 บ้านห้วยตีนตั่ง 3 2 0 4 5
105 บ้านน้ำตาก 3 2 0 2 5
106 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 3 2 0 1 5
107 บ้านกกม่วง 3 1 2 2 6
108 วัดวงฆ้อง 3 1 2 1 6
109 บ้านหนองกระบาก 3 1 2 0 6
110 วัดวังงิ้วงาม 3 1 1 1 5
111 บ้านป่ารวก 3 1 0 0 4
112 บ้านน้ำหัก 3 0 0 1 3
113 บ้านน้ำกุ่ม 3 0 0 1 3
114 บ้านร่มเกล้า 2 9 4 0 15
115 วัดเซิงหวาย 2 6 1 0 9
116 วัดธรรมาราม 2 5 0 2 7
117 ศึกษาวิทย์ 2 3 0 1 5
118 บ้านหนองไผ่ 2 2 4 1 8
119 บ้านห้วยทรายทอง 2 2 0 0 4
120 วัดเมมสุวรรณาราม 2 2 0 0 4
121 มะต้องประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
122 บ้านบึงวิทยา 2 1 2 1 5
123 บ้านแก่งบัวคำ 2 1 2 1 5
124 บ้านน้ำภาคน้อย 2 1 1 0 4
125 วัดเหล่าขวัญ 2 1 1 0 4
126 บ้านโป่งกะเฌอ 2 1 1 0 4
127 บ้านหนองปลิง 2 0 2 0 4
128 บ้านบุ่งผลำ 2 0 1 0 3
129 บ้านขอนสองสลึง 2 0 0 1 2
130 บ้านหนองลาน 2 0 0 0 2
131 ตชด.อาทรอุทิศ 2 0 0 0 2
132 บ้านนาเปอะ 2 0 0 0 2
133 บ้านถ้ำพริก 1 5 1 1 7
134 บ้านแก่งคันนา 1 4 0 2 5
135 บ้านแก่งทุ่ง 1 3 0 4 4
136 บ้านนาแฝก 1 2 0 1 3
137 วัดหอกลอง 1 2 0 0 3
138 ราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
139 วัดหนองหม้อแกง 1 1 0 1 2
140 บ้านบุ่งปลาฝา 1 1 0 0 2
141 บ้านท่าหนองปากพาน 1 1 0 0 2
142 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 1 0 0 2
143 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 1 1 2
144 วัดวังไม้แก่น 1 0 0 1 1
145 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 0 0 0 1
146 บ้านหาดใหญ่ 1 0 0 0 1
147 วัดท่าสี่ร้อย 1 0 0 0 1
148 วัดย่านยาวประชานุกูล 1 0 0 0 1
149 บ้านยางโกลน 1 0 0 0 1
150 บ้านน้ำลอม 1 0 0 0 1
151 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
152 เทศบาลพิรามอุทิศ 1 0 0 0 1
153 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 4 1 1 5
154 เขาไร่ศรีราชา 0 4 0 0 4
155 บ้านห้วยน้ำปลา 0 3 0 1 3
156 บ้านปากรอง 0 2 0 0 2
157 บ้านหนองมะคัง 0 1 1 0 2
158 บ้านบึงธรรมโรง 0 1 0 1 1
159 บ้านบ่อโพธิ์ 0 1 0 1 1
160 บ้านท่ากระดุน 0 1 0 0 1
161 บ้านมะต้อง 0 1 0 0 1
162 ประชาสามัคคี 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าคาย 0 0 1 1 1
164 บ้านน้ำคลาด 0 0 1 0 1
165 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
166 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 1 0
167 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
168 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,060 545 205 198 2,008