สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาล้อม 16 3 2 21 29 5 3 1 37
2 วัดโบสถ์ 10 4 6 20 29 13 3 4 45
3 วัดกระบังมังคลาราม 9 12 0 21 33 15 2 5 50
4 บ้านหนองหิน 9 9 2 20 30 7 4 3 41
5 ชุมชนวัดย่านขาด 7 6 4 17 22 6 5 2 33
6 บ้านชาติตระการ 7 5 1 13 21 6 1 4 28
7 นครไทยวิทยาคม 7 4 3 14 21 10 3 5 34
8 บ้านป่าแดง 6 4 4 14 20 8 0 0 28
9 บ้านเนินทอง 6 0 2 8 10 4 1 0 15
10 บ้านห้วยเจียง 5 1 0 6 14 1 0 2 15
11 บ้านหนองกะท้าว 4 7 4 15 19 10 2 3 31
12 บ้านท่าสะแก 4 5 5 14 18 1 2 1 21
13 บ้านวัดโบสถ์ 4 5 1 10 14 5 2 1 21
14 วัดหินลาด 4 5 0 9 12 5 3 1 20
15 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 4 4 1 9 11 3 1 0 15
16 วัดวังวน 4 1 2 7 8 6 2 2 16
17 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 4 0 3 7 10 3 1 2 14
18 วัดห้วยดั้ง 4 0 2 6 10 1 2 0 13
19 บ้านน้ำจวง 4 0 2 6 6 0 0 0 6
20 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 3 5 2 10 17 7 5 1 29
21 จันทราพระกิตติคุณ 3 4 4 11 16 7 3 1 26
22 วัดคลองมะเกลือ 3 4 1 8 13 8 4 1 25
23 บ้านป่าซ่าน 3 4 0 7 10 1 0 0 11
24 บ้านห้วยน้ำไซ 3 3 3 9 9 3 6 1 18
25 บ้านเนินสุวรรณ 3 3 1 7 10 9 4 4 23
26 บ้านคลองทำเนียบ 3 2 3 8 12 4 2 3 18
27 บ้านนาขุมคัน 3 2 3 8 11 4 1 3 16
28 วัดน้ำคบ 3 2 2 7 10 4 2 3 16
29 บ้านน้ำโจน 3 2 0 5 10 2 1 3 13
30 บ้านห้วยท้องฟาน 3 2 0 5 8 4 0 1 12
31 ชุมชนดิฏฐอำรุง 3 1 3 7 10 5 0 2 15
32 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 1 2 6 13 8 2 2 23
33 บ้านหนองขาหย่าง 3 1 1 5 8 1 1 1 10
34 วัดสะพานหิน 3 1 0 4 8 9 0 3 17
35 วัดเสนาสน์ 2 5 3 10 14 6 5 2 25
36 กัลยาณิวัฒนา ๑ 2 4 2 8 14 6 3 2 23
37 บ้านเข็กใหญ่ 2 4 2 8 11 8 2 3 21
38 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 2 4 0 6 11 4 3 0 18
39 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 3 2 7 7 5 0 3 12
40 บ้านนาคล้าย 2 3 1 6 11 1 1 2 13
41 วัดท้องโพลง 2 2 2 6 10 5 6 4 21
42 บ้านนาจาน 2 2 1 5 8 4 1 0 13
43 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 1 5 7 8 3 1 18
44 ชุมชนบ้านท่างาม 2 2 1 5 6 0 0 2 6
45 วิทยสัมพันธ์ 2 1 5 8 15 7 2 7 24
46 บ้านแยง 2 1 0 3 7 7 3 4 17
47 บ้านคลองตกวิทยา 2 1 0 3 6 3 0 0 9
48 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
49 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2 0 4 6 14 11 5 1 30
50 บ้านโคกใหญ่ 2 0 4 6 7 1 3 3 11
51 วัดเขาน้อย 2 0 2 4 5 2 1 2 8
52 วัดท่าช้าง 2 0 1 3 8 6 3 2 17
53 บ้านหลังเขา 2 0 1 3 6 1 3 0 10
54 วัดทับยายเชียง 2 0 0 2 5 3 0 0 8
55 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 2 4 0 1 2 5
56 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 2 3 1 1 1 5
57 บ้านน้ำภาคน้อย 2 0 0 2 2 1 1 0 4
58 บ้านห้วยช้างแทง 1 3 4 8 12 3 3 4 18
59 หนองสะแกประชานุกูล 1 3 0 4 7 4 2 3 13
60 ทับยายเชียงวิทยา 1 2 2 5 7 9 5 0 21
61 บ้านบุ่งวิทยา 1 2 1 4 7 6 1 4 14
62 วัดหนองมะคัง 1 2 0 3 8 9 4 1 21
63 ชุมชนวัดบ้านดง 1 1 4 6 15 11 1 1 27
64 วัดบ้านน้อย 1 1 4 6 13 7 1 0 21
65 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 2 4 8 5 0 3 13
66 บ้านพร้าว 1 1 1 3 9 6 2 0 17
67 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 1 3 4 4 0 2 8
68 บ้านห้วยเหิน 1 1 1 3 4 0 0 0 4
69 ประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 0 2 9 8 2 0 19
70 บ้านนาไก่เขี่ย 1 1 0 2 5 2 0 1 7
71 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 0 3 4 9 4 0 0 13
72 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 2 3 2 2 0 0 4
73 บ้านบุ่งตารอด 1 0 1 2 6 3 3 2 12
74 วัดหางไหล 1 0 1 2 5 11 2 0 18
75 บ้านเนินมะคึด 1 0 1 2 4 3 1 0 8
76 ผดุงวิทยา 1 0 0 1 9 5 1 1 15
77 บางยางพัฒนา 1 0 0 1 5 4 0 2 9
78 บ้านห้วยทรายเหนือ 1 0 0 1 5 2 4 1 11
79 บ้านนาหล่ม 1 0 0 1 5 2 1 1 8
80 บ้านนาเมือง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
81 บ้านคลองช้าง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
82 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1 0 0 1 4 0 1 1 5
83 บ้านหนองกระบาก 1 0 0 1 3 1 2 0 6
84 บ้านน้ำหัก 1 0 0 1 3 0 0 1 3
85 บ้านบึงวิทยา 1 0 0 1 2 1 2 1 5
86 วัดหนองหม้อแกง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
87 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 6 2 8 9 7 3 5 19
88 วัดนาขาม 0 2 2 4 9 5 0 0 14
89 วัดคลองตาล 0 2 2 4 6 7 4 1 17
90 ศรีภิรมย์พิทยา 0 2 0 2 4 6 0 0 10
91 วัดสนามไชย 0 1 3 4 9 4 1 2 14
92 วัดบ่อภาค 0 1 2 3 12 6 3 1 21
93 ห้วยปลาไหล 0 1 2 3 4 1 0 0 5
94 บ้านแก่งคันนา 0 1 2 3 1 5 0 2 6
95 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 1 1 2 6 1 1 0 8
96 บ้านหนองกระดาษ 0 1 1 2 3 2 2 1 7
97 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 5 2 2 0 9
98 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1 4 4 2 0 10
99 วัดคันโช้ง 0 1 0 1 4 4 1 2 9
100 บ้านท่าหินลาด 0 1 0 1 4 3 0 0 7
101 บ้านน้ำตาก 0 1 0 1 3 2 0 2 5
102 บ้านป่ารวก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
104 บ้านร่มเกล้า 0 1 0 1 2 10 4 0 16
105 บ้านขอนสองสลึง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
106 วัดหอกลอง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านน้ำพริก 0 0 2 2 9 7 2 2 18
109 บ้านขุนน้ำคับ 0 0 2 2 5 2 2 4 9
110 วัดเหล่าขวัญ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
111 บ้านหนองลาน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
112 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 1 1 7 1 0 3 8
113 วัดวังมะด่าน 0 0 1 1 6 1 0 2 7
114 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 5 4 2 0 11
115 วัดวงฆ้อง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
116 วัดเซิงหวาย 0 0 1 1 2 6 1 0 9
117 วัดเมมสุวรรณาราม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
118 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
119 บ้านหาดใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 วัดนาขุม 0 0 0 0 6 3 2 0 11
123 บ้านน้ำทองน้อย 0 0 0 0 5 2 0 1 7
124 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 4 3 0 2 7
125 บ้านลาดคื้อ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
126 บ้านนาหนอง 0 0 0 0 3 2 2 2 7
127 บ้านนาตอน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
128 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0 0 3 2 0 4 5
129 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
130 บ้านกกม่วง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
131 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
132 วัดธรรมาราม 0 0 0 0 2 5 0 2 7
133 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 3 4 1 9
134 ศึกษาวิทย์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
135 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
136 บ้านแก่งบัวคำ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
137 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
138 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านถ้ำพริก 0 0 0 0 1 6 1 1 8
141 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 1 3 0 4 4
142 บ้านนาแฝก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
143 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
144 วัดวังไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
145 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
149 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 เทศบาลพิรามอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
154 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0 0 4 0 0 4
155 บ้านห้วยน้ำปลา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
156 บ้านปากรอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านท่ากระดุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านน้ำคลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 238 196 164 598 1,076 560 215 198 1,851