สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาล้อม 15 2 2 19 27 4 3 1 34
2 วัดโบสถ์ 10 4 6 20 29 13 3 4 45
3 วัดกระบังมังคลาราม 9 12 0 21 32 15 2 5 49
4 บ้านหนองหิน 8 9 1 18 29 6 4 3 39
5 นครไทยวิทยาคม 7 4 3 14 20 10 3 5 33
6 บ้านป่าแดง 6 4 4 14 19 8 0 0 27
7 บ้านชาติตระการ 6 3 1 10 18 5 0 4 23
8 บ้านเนินทอง 6 0 2 8 10 4 1 0 15
9 ชุมชนวัดย่านขาด 5 6 4 15 20 6 5 2 31
10 บ้านหนองกะท้าว 4 5 2 11 16 9 2 3 27
11 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 4 4 1 9 11 3 1 0 15
12 วัดหินลาด 4 4 0 8 11 5 3 1 19
13 บ้านท่าสะแก 4 3 4 11 15 1 2 1 18
14 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 4 0 3 7 10 3 1 2 14
15 วัดห้วยดั้ง 4 0 2 6 10 1 2 0 13
16 บ้านน้ำจวง 4 0 2 6 6 0 0 0 6
17 บ้านวัดโบสถ์ 3 5 1 9 13 5 2 1 20
18 จันทราพระกิตติคุณ 3 4 4 11 16 7 3 1 26
19 บ้านเนินสุวรรณ 3 3 0 6 10 8 4 4 22
20 บ้านคลองทำเนียบ 3 2 3 8 12 4 2 3 18
21 วัดน้ำคบ 3 2 2 7 10 4 2 3 16
22 วัดคลองมะเกลือ 3 2 1 6 10 8 4 1 22
23 บ้านน้ำโจน 3 2 0 5 10 2 1 3 13
24 บ้านห้วยท้องฟาน 3 2 0 5 8 4 0 1 12
25 วัดวังวน 3 1 2 6 7 6 2 2 15
26 บ้านหนองขาหย่าง 3 1 1 5 8 1 1 1 10
27 บ้านห้วยเจียง 3 1 0 4 10 1 0 2 11
28 ชุมชนดิฏฐอำรุง 3 1 0 4 8 4 0 2 12
29 วัดเสนาสน์ 2 4 3 9 12 6 5 2 23
30 กัลยาณิวัฒนา ๑ 2 4 2 8 14 6 3 2 23
31 บ้านเข็กใหญ่ 2 4 2 8 11 8 1 3 20
32 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 2 4 0 6 10 4 3 0 17
33 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 3 2 7 7 5 0 3 12
34 บ้านนาคล้าย 2 3 1 6 11 1 1 2 13
35 วัดท้องโพลง 2 2 2 6 10 5 6 4 21
36 บ้านนาจาน 2 2 0 4 7 4 1 0 12
37 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
38 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2 0 4 6 14 11 5 1 30
39 วัดเขาน้อย 2 0 1 3 4 1 1 2 6
40 วัดท่าช้าง 2 0 0 2 7 6 3 2 16
41 วัดทับยายเชียง 2 0 0 2 5 3 0 0 8
42 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 2 4 0 1 2 5
43 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 2 3 1 1 1 5
44 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1 4 2 7 14 6 5 1 25
45 บ้านนาขุมคัน 1 2 3 6 8 3 1 3 12
46 บ้านบุ่งวิทยา 1 2 1 4 7 6 0 4 13
47 บ้านสวนเมี่ยง 1 2 1 4 6 8 3 1 17
48 ชุมชนบ้านท่างาม 1 2 1 4 5 0 0 2 5
49 ทับยายเชียงวิทยา 1 2 0 3 6 8 4 0 18
50 หนองสะแกประชานุกูล 1 2 0 3 6 4 2 3 12
51 ชุมชนวัดบ้านดง 1 1 4 6 15 11 1 1 27
52 วิทยสัมพันธ์ 1 1 4 6 12 6 2 7 20
53 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1 1 2 4 9 7 2 2 18
54 ประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 0 2 9 8 2 0 19
55 วัดสะพานหิน 1 1 0 2 5 8 0 3 13
56 บ้านคลองตกวิทยา 1 1 0 2 5 3 0 0 8
57 บ้านนาไก่เขี่ย 1 1 0 2 5 2 0 1 7
58 บ้านโคกใหญ่ 1 0 4 5 6 1 3 3 10
59 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 0 3 4 9 4 0 0 13
60 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 2 3 2 2 0 0 4
61 วัดหางไหล 1 0 1 2 5 11 2 0 18
62 บ้านบุ่งตารอด 1 0 1 2 5 2 3 2 10
63 บ้านหลังเขา 1 0 1 2 5 1 3 0 9
64 บ้านเนินมะคึด 1 0 1 2 4 3 1 0 8
65 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 0 1 2 3 3 0 2 6
66 ผดุงวิทยา 1 0 0 1 9 5 1 1 15
67 บ้านห้วยทรายเหนือ 1 0 0 1 5 2 4 1 11
68 บ้านนาหล่ม 1 0 0 1 5 0 1 1 6
69 บ้านนาเมือง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
70 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1 0 0 1 4 0 1 1 5
71 บ้านหนองกระบาก 1 0 0 1 3 1 2 0 6
72 บ้านน้ำหัก 1 0 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านบึงวิทยา 1 0 0 1 2 1 2 1 5
74 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 วัดนาขาม 0 2 2 4 9 5 0 0 14
76 วัดคลองตาล 0 2 2 4 6 7 4 1 17
77 บ้านห้วยน้ำไซ 0 2 2 4 5 1 6 1 12
78 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 2 1 3 4 7 3 5 14
79 วัดหนองมะคัง 0 2 0 2 7 7 4 1 18
80 บ้านป่าซ่าน 0 2 0 2 5 1 0 0 6
81 ศรีภิรมย์พิทยา 0 2 0 2 4 6 0 0 10
82 วัดบ้านน้อย 0 1 4 5 12 7 1 0 20
83 วัดสนามไชย 0 1 3 4 8 3 1 2 12
84 วัดบ่อภาค 0 1 2 3 12 6 3 1 21
85 บ้านห้วยเฮี้ย 0 1 2 3 7 5 0 3 12
86 บ้านห้วยช้างแทง 0 1 2 3 6 3 3 4 12
87 ห้วยปลาไหล 0 1 2 3 4 1 0 0 5
88 บ้านแก่งคันนา 0 1 2 3 1 5 0 2 6
89 บ้านพร้าว 0 1 1 2 8 5 1 0 14
90 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 1 1 2 6 1 1 0 8
91 บ้านหนองกระดาษ 0 1 1 2 2 2 2 1 6
92 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1 4 4 2 0 10
93 วัดคันโช้ง 0 1 0 1 4 4 1 2 9
94 บ้านท่าหินลาด 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 บ้านป่ารวก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
97 บ้านร่มเกล้า 0 1 0 1 2 10 4 0 16
98 บ้านขอนสองสลึง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
99 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านน้ำพริก 0 0 2 2 9 7 2 2 18
101 บ้านขุนน้ำคับ 0 0 2 2 5 1 2 4 8
102 วัดเหล่าขวัญ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
103 บ้านหนองลาน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
104 วัดวังมะด่าน 0 0 1 1 6 1 0 2 7
105 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 5 4 2 0 11
106 วัดวงฆ้อง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
107 วัดเมมสุวรรณาราม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
108 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 บ้านหาดใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านห้วยเหิน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 6 1 0 3 7
114 วัดนาขุม 0 0 0 0 5 3 2 0 10
115 บ้านน้ำทองน้อย 0 0 0 0 5 2 0 1 7
116 บ้านแยง 0 0 0 0 4 6 3 4 13
117 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 4 3 0 2 7
118 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 4 2 2 0 8
119 บางยางพัฒนา 0 0 0 0 3 4 0 2 7
120 บ้านนาหนอง 0 0 0 0 3 2 2 2 7
121 บ้านนาตอน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
122 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0 0 3 2 0 4 5
123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
124 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 2 5 1 0 8
125 วัดธรรมาราม 0 0 0 0 2 5 0 2 7
126 ศึกษาวิทย์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
127 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านแก่งบัวคำ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
129 บ้านน้ำตาก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
130 บ้านกกม่วง 0 0 0 0 2 0 1 2 3
131 บ้านคลองช้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
134 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านถ้ำพริก 0 0 0 0 1 5 1 1 7
137 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 3 4 1 8
138 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 1 3 0 4 4
139 บ้านลาดคื้อ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
140 บ้านนาแฝก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
141 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 วัดวังไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
143 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 เทศบาลพิรามอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 0 0 0 0 4 1 1 5
152 บ้านห้วยน้ำปลา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
153 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 วัดหนองหม้อแกง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านปากรอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดหอกลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
163 บ้านน้ำคลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 168 144 509 968 522 207 198 1,697