สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านนาล้อม 16 3 2 21
2 วัดโบสถ์ 10 4 6 20
3 วัดกระบังมังคลาราม 9 12 0 21
4 บ้านหนองหิน 9 9 2 20
5 ชุมชนวัดย่านขาด 7 6 4 17
6 บ้านชาติตระการ 7 5 1 13
7 นครไทยวิทยาคม 7 4 3 14
8 บ้านป่าแดง 6 4 4 14
9 บ้านเนินทอง 6 0 2 8
10 บ้านห้วยเจียง 5 1 0 6
11 บ้านหนองกะท้าว 4 7 4 15
12 บ้านท่าสะแก 4 5 5 14
13 บ้านวัดโบสถ์ 4 5 1 10
14 วัดหินลาด 4 5 0 9
15 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 4 4 1 9
16 วัดวังวน 4 1 2 7
17 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 4 0 3 7
18 วัดห้วยดั้ง 4 0 2 6
19 บ้านน้ำจวง 4 0 2 6
20 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 3 5 2 10
21 จันทราพระกิตติคุณ 3 4 4 11
22 วัดคลองมะเกลือ 3 4 1 8
23 บ้านป่าซ่าน 3 4 0 7
24 บ้านห้วยน้ำไซ 3 3 3 9
25 บ้านเนินสุวรรณ 3 3 1 7
26 บ้านคลองทำเนียบ 3 2 3 8
27 บ้านนาขุมคัน 3 2 3 8
28 วัดน้ำคบ 3 2 2 7
29 บ้านน้ำโจน 3 2 0 5
30 บ้านห้วยท้องฟาน 3 2 0 5
31 ชุมชนดิฏฐอำรุง 3 1 3 7
32 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 1 2 6
33 บ้านหนองขาหย่าง 3 1 1 5
34 วัดสะพานหิน 3 1 0 4
35 วัดเสนาสน์ 2 5 3 10
36 กัลยาณิวัฒนา ๑ 2 4 2 8
37 บ้านเข็กใหญ่ 2 4 2 8
38 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 2 4 0 6
39 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 3 2 7
40 บ้านนาคล้าย 2 3 1 6
41 วัดท้องโพลง 2 2 2 6
42 บ้านนาจาน 2 2 1 5
43 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 1 5
44 ชุมชนบ้านท่างาม 2 2 1 5
45 วิทยสัมพันธ์ 2 1 5 8
46 บ้านแยง 2 1 0 3
47 บ้านคลองตกวิทยา 2 1 0 3
48 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 0 3
49 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2 0 4 6
50 บ้านโคกใหญ่ 2 0 4 6
51 วัดเขาน้อย 2 0 2 4
52 วัดท่าช้าง 2 0 1 3
53 บ้านหลังเขา 2 0 1 3
54 วัดทับยายเชียง 2 0 0 2
55 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 2
56 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 2
57 บ้านน้ำภาคน้อย 2 0 0 2
58 บ้านห้วยช้างแทง 1 3 4 8
59 หนองสะแกประชานุกูล 1 3 0 4
60 ทับยายเชียงวิทยา 1 2 2 5
61 บ้านบุ่งวิทยา 1 2 1 4
62 วัดหนองมะคัง 1 2 0 3
63 ชุมชนวัดบ้านดง 1 1 4 6
64 วัดบ้านน้อย 1 1 4 6
65 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 2 4
66 บ้านพร้าว 1 1 1 3
67 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 1 3
68 บ้านห้วยเหิน 1 1 1 3
69 ประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 0 2
70 บ้านนาไก่เขี่ย 1 1 0 2
71 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 0 3 4
72 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 2 3
73 บ้านบุ่งตารอด 1 0 1 2
74 วัดหางไหล 1 0 1 2
75 บ้านเนินมะคึด 1 0 1 2
76 ผดุงวิทยา 1 0 0 1
77 บางยางพัฒนา 1 0 0 1
78 บ้านห้วยทรายเหนือ 1 0 0 1
79 บ้านนาหล่ม 1 0 0 1
80 บ้านนาเมือง 1 0 0 1
81 บ้านคลองช้าง 1 0 0 1
82 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1 0 0 1
83 บ้านหนองกระบาก 1 0 0 1
84 บ้านน้ำหัก 1 0 0 1
85 บ้านบึงวิทยา 1 0 0 1
86 วัดหนองหม้อแกง 1 0 0 1
87 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 6 2 8
88 วัดนาขาม 0 2 2 4
89 วัดคลองตาล 0 2 2 4
90 ศรีภิรมย์พิทยา 0 2 0 2
91 วัดสนามไชย 0 1 3 4
92 วัดบ่อภาค 0 1 2 3
93 ห้วยปลาไหล 0 1 2 3
94 บ้านแก่งคันนา 0 1 2 3
95 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 1 1 2
96 บ้านหนองกระดาษ 0 1 1 2
97 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1
98 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1
99 วัดคันโช้ง 0 1 0 1
100 บ้านท่าหินลาด 0 1 0 1
101 บ้านน้ำตาก 0 1 0 1
102 บ้านป่ารวก 0 1 0 1
103 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1
104 บ้านร่มเกล้า 0 1 0 1
105 บ้านขอนสองสลึง 0 1 0 1
106 วัดหอกลอง 0 1 0 1
107 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1
108 บ้านน้ำพริก 0 0 2 2
109 บ้านขุนน้ำคับ 0 0 2 2
110 วัดเหล่าขวัญ 0 0 2 2
111 บ้านหนองลาน 0 0 2 2
112 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 1 1
113 วัดวังมะด่าน 0 0 1 1
114 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 1 1
115 วัดวงฆ้อง 0 0 1 1
116 วัดเซิงหวาย 0 0 1 1
117 วัดเมมสุวรรณาราม 0 0 1 1
118 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 1 1
119 บ้านหาดใหญ่ 0 0 1 1
120 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 1 1
121 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 1 1
122 วัดนาขุม 0 0 0 0
123 บ้านน้ำทองน้อย 0 0 0 0
124 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
125 บ้านลาดคื้อ 0 0 0 0
126 บ้านนาหนอง 0 0 0 0
127 บ้านนาตอน 0 0 0 0
128 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0 0
129 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 0 0 0 0
130 บ้านกกม่วง 0 0 0 0
131 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0
132 วัดธรรมาราม 0 0 0 0
133 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
134 ศึกษาวิทย์ 0 0 0 0
135 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 0
136 บ้านแก่งบัวคำ 0 0 0 0
137 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0
138 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0
139 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0
140 บ้านถ้ำพริก 0 0 0 0
141 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0
142 บ้านนาแฝก 0 0 0 0
143 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
144 วัดวังไม้แก่น 0 0 0 0
145 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0
146 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0 0
147 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0
148 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 0 0
149 บ้านยางโกลน 0 0 0 0
150 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0
151 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
152 เทศบาลพิรามอุทิศ 0 0 0 0
153 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 0 0 0
154 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0
155 บ้านห้วยน้ำปลา 0 0 0 0
156 บ้านปากรอง 0 0 0 0
157 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0
158 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0
159 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0
160 บ้านท่ากระดุน 0 0 0 0
161 บ้านมะต้อง 0 0 0 0
162 ประชาสามัคคี 0 0 0 0
163 บ้านป่าคาย 0 0 0 0
164 บ้านน้ำคลาด 0 0 0 0
165 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0
166 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 0
167 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0
168 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0
รวม 238 196 164 598

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 email: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]