งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 6 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 6 15 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ้ 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีม่วง ห้อง 3 14 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 4 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 4 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 2 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]