งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2562   15 ก.ย. 2562   21 ก.ย. 2562   22 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 7 22 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง โรงจอดรถ 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง โรงจอดรถ 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง โรงจอดรถ 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2562 09.00-10.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2562 10.00-11.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 08.30-17.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 2 22 ก.ย. 2562 08.30-17.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2562 13.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 3 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีม่วง ห้อง ประชุม 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีม่วง ห้อง ประชุม 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 6 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน หอประชุมใหญ่ ห้อง โซน A 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน หอประชุมใหญ่ ห้อง โซน B 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 10.00-16.00
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 09.00-10.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเหลือง ห้อง 2 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง ECC 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง Digital Art 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com1 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com4 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com4 22 ก.ย. 2562 08.30-13.30
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com3 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สีเขียว ห้อง com3 22 ก.ย. 2562 08.30-11.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม 22 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 1-4 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 5 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 16 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 16 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 3 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 4 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลานหน้าห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลานหน้าห้องประชุมใหญ่ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง ใต้ถุนอาคาร 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง ใต้ถุนอาคาร 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 6-7 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 8 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 13-14 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 15 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 9-10 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เต็นท์ 11-12 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 1 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 2 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]