สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 20 4 7 31
2 ชุมชนบ้านพุเตย 10 9 4 23
3 บ้านลำตะคร้อ 8 1 2 11
4 บ้านซับสมบูรณ์ 7 5 4 16
5 บ้านลำนารวย 6 5 4 15
6 บ้านวังไผ่ 6 1 0 7
7 บ้านคลองทราย 5 8 3 16
8 บ้านปากตก 5 5 3 13
9 ชุมชนบ้านโภชน์ 5 4 3 12
10 อนุบาลกาญจนาวิทยา 5 1 4 10
11 บ้านพญาวัง 5 0 3 8
12 อนุบาลพร้อมจิต 4 5 3 12
13 บ้านเนินถาวร 4 5 1 10
14 บ้าน กม.35 4 4 4 12
15 บ้านตะกุดไผ่ 4 3 5 12
16 บ้านหนองบัว 4 2 3 9
17 อนุบาลจุฬาภัทร 3 10 5 18
18 บ้านกลาง 3 4 1 8
19 บ้านหนองสรวง 3 3 4 10
20 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 3 3 2 8
21 บ้านโคกสำราญ 3 2 2 7
22 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 3 2 1 6
23 บ้านเขาพลวง 3 2 1 6
24 เพชรพินิตศึกษา 3 2 1 6
25 อนุบาลหนองไผ่ 3 2 0 5
26 บ้านเข็มทอง 3 2 0 5
27 บ้านหนองไม้สอ 3 2 0 5
28 บ้านหนองบัวขาว 3 1 5 9
29 ศิริรัตน์วิทยา 3 1 0 4
30 บ้านรวมทรัพย์ 3 1 0 4
31 บ้านหนองโป่ง 3 1 0 4
32 บ้านโคกปรือ 3 0 2 5
33 บ้านวังขอน 3 0 0 3
34 บ้านเนินคนธา 3 0 0 3
35 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 0 0 3
36 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 3 0 0 3
37 บ้านหนองสะแกสี่ 3 0 0 3
38 อนุบาลบึงสามพัน 2 7 2 11
39 บ้านแก่งหินปูน 2 4 4 10
40 บ้านโคกรังน้อย 2 4 1 7
41 บ้านซับน้อย 2 2 3 7
42 วัดซับบอนวิทยา 2 2 2 6
43 บ้านท่าด้วง 2 2 1 5
44 บ้านโป่งบุญเจริญ 2 2 0 4
45 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 2 0 4
46 บ้านโคกสะแกลาด 2 2 0 4
47 บ้านวังลึก 2 1 2 5
48 รัฐประชานุสรณ์ 2 1 2 5
49 บ้านบึงนาจาน 2 1 1 4
50 บ้านสระกรวด 2 1 0 3
51 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 2 0 2 4
52 บ้านหนองย่างทอย 2 0 1 3
53 บ้านตะกุดงาม 2 0 0 2
54 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2
55 บ้านเขายางโปร่ง 2 0 0 2
56 บ้านคลองกระจังวังไทร 2 0 0 2
57 บ้านซับกระถินทอง 2 0 0 2
58 บ้านหนองหมู 2 0 0 2
59 วิทยานนท์ศึกษา 1 4 1 6
60 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 3 2 6
61 บ้านซับไม้แดง 1 2 7 10
62 อุดมวิทยา 1 2 3 6
63 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1 2 1 4
64 บ้านท่าแดง 1 2 1 4
65 บ้านทุ่งเศรษฐี 1 2 0 3
66 บ้านจัดสรร 1 2 0 3
67 สัมพันธ์วิทยา 1 1 2 4
68 บ้านไร่เหนือ 1 1 2 4
69 บ้านนาทุ่ง 1 1 2 4
70 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4
71 บ้านพุขาม 1 1 2 4
72 บ้านโคกเจริญ 1 1 1 3
73 บ้านคลองดู่ 1 1 1 3
74 บ้านวังขาม 1 1 1 3
75 บ้านถ้ำมงคลชัย 1 1 0 2
76 บ้านแสงมณีวิทยา 1 1 0 2
77 บ้านแควป่าสัก 1 0 2 3
78 บ้านลำตาเณร 1 0 2 3
79 บ้านบ่อไทย 1 0 1 2
80 บ้านนาไร่เดียว 1 0 1 2
81 บ้านโคกคงสมโภชน์ 1 0 1 2
82 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 1 2
83 บ้านศรีเทพน้อย 1 0 0 1
84 บ้านโคกตะขบ 1 0 0 1
85 บ้านนาน้ำโครม 1 0 0 1
86 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 1
87 โชติวิทยา 1 0 0 1
88 บ้านพระที่นั่ง 1 0 0 1
89 บ้านคลองกะโบน 1 0 0 1
90 บ้านซับอีลุม 1 0 0 1
91 บ้านสระหมื่นเชียง 1 0 0 1
92 บ้านศรีมงคล 1 0 0 1
93 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1
94 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 0 5 1 6
95 บ้านกองทูล 0 4 2 6
96 บ้านเพชรละคร 0 3 1 4
97 บ้านเนินสะอาด 0 2 2 4
98 บ้านหนองชุมแสง 0 2 2 4
99 บ้านคลองกรวด 0 2 1 3
100 บ้านม่วงชุม 0 2 0 2
101 บ้านป่าคาย 0 2 0 2
102 บ้านซับน้อยพัฒนา 0 2 0 2
103 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 1 2 3
104 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 1 2 3
105 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 2 3
106 บ้านบ่อรัง 0 1 1 2
107 บ้านฟุบสะแก 0 1 1 2
108 บ้านวังไลย์ 0 1 1 2
109 บ้านไทรงาม 0 1 1 2
110 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 0 1 1 2
111 บ้านหนองจอกวังกำแพง 0 1 1 2
112 บ้านวังโบสถ์ 0 1 0 1
113 บ้านราหุล 0 1 0 1
114 บ้านตีบใต้ 0 1 0 1
115 บ้านนาสนุ่น 0 1 0 1
116 บ้านโคกหิน 0 1 0 1
117 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 1 0 1
118 บ้านรังย้อย 0 1 0 1
119 บ้านซับตะแบก 0 1 0 1
120 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1
121 ศรีปัญญา 0 1 0 1
122 บ้านเนินสวรรค์ 0 1 0 1
123 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2
124 สมอทอดศึกษา 0 0 2 2
125 บ้านสระประดู่ 0 0 2 2
126 บ้านซับชมภู 0 0 2 2
127 บ้านหนองบัวทอง 0 0 2 2
128 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 0 0 1 1
129 บ้านบึงกระจับ 0 0 1 1
130 บ้านเกาะแก้ว 0 0 1 1
131 บ้านหนองแจง 0 0 1 1
132 บ้านบัววัฒนา 0 0 1 1
133 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 1
134 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 0 1 1
135 บ้านดาดอุดม 0 0 1 1
136 บ้านบึงสามพัน 0 0 1 1
137 บ้านบุมะกรูด 0 0 1 1
138 บ้านท่าสวาย 0 0 1 1
139 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
140 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1
141 บ้านเนินมะค่า 0 0 1 1
142 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 1 1
143 บ้านปางยาง 0 0 0 0
144 ใจจำนงศึกษา 0 0 0 0
145 แสงธรรมวิทยา 0 0 0 0
146 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 0 0 0
147 บ้านโคกกรวด 0 0 0 0
148 บ้าน กม.30 0 0 0 0
149 บ้านปู่จ้าว 0 0 0 0
150 บ้านวังท่าดี 0 0 0 0
151 บ้านซับบอน 0 0 0 0
152 บ้านนาตะกุด 0 0 0 0
153 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 0 0
154 บ้านคลองบง 0 0 0 0
155 วัลลภานุสรณ์ 0 0 0 0
156 บ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0 0
157 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 0 0
158 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0
159 บ้านท่าไม้ทอง 0 0 0 0
160 บ้านหัวโตก 0 0 0 0
161 บ้านเฉลียงทอง 0 0 0 0
162 บ้านคลองยาง 0 0 0 0
163 บ้านคลองตะคร้อ 0 0 0 0
164 บ้านซับสามัคคี 0 0 0 0
165 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
166 บ้านคลองตะพานหิน 0 0 0 0
167 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 0 0 0 0
168 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0
169 บ้านภูน้ำหยด 0 0 0 0
170 ชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0 0
171 บ้านน้ำเขียว 0 0 0 0
172 บ้านมาบสมอสามัคคี 0 0 0 0
173 บ้านเนินพัฒนา 0 0 0 0
174 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
175 บ้านตะกรุดหิน 0 0 0 0
176 บ้านซับเดื่อ 0 0 0 0
177 บ้านนาสวรรค์ 0 0 0 0
178 บ้านสระเกษ 0 0 0 0
179 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0
180 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0 0
181 บ้านลำพาด 0 0 0 0
182 บ้านวังน้อย 0 0 0 0
183 บ้านวังอ่าง 0 0 0 0
184 บ้านซับวารินทร์ 0 0 0 0
185 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0
186 ปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0 0
187 วัดเขาเจริญธรรม 0 0 0 0
188 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 0
189 บ้านท่าโรง 0 0 0 0
190 บ้านวังเหว 0 0 0 0
191 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0 0
192 บ้านซับกระโซ่ 0 0 0 0
193 บ้านนาวังแหน 0 0 0 0
194 บ้านยางสาว 0 0 0 0
195 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0
196 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0
197 บ้านน้ำเดือด 0 0 0 0
198 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0
199 บ้านพนมเพชร 0 0 0 0
200 บ้านสันติธรรม 0 0 0 0
รวม 242 204 180 626

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]