สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 7 5 1 13 13 2 0 0 15
2 อนุบาลแพร่ 6 3 1 10 10 2 2 0 14
3 มารดาอุปถัมภ์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 3 1 1 5 5 2 4 0 11
5 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 5 2 0 0 7
6 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 4 2 1 0 1 3
7 บ้านห้วยโรงนอก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
8 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
9 เจริญศิลป์ 1 2 1 4 5 0 0 0 5
10 บ้านอ้อยวิทยาคาร 1 2 0 3 3 0 0 0 3
11 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
12 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 1 2 4 1 3 1 0 5
13 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
14 บ้านแม่ยางเปี้ยว 1 1 0 2 2 0 2 1 4
15 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1 1 0 2 1 1 0 0 2
16 บ้านสุพรรณ 1 0 1 2 1 2 0 0 3
17 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 0 0 1 2 1 3 1 6
18 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
19 วัดกาญจนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
20 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 0 3 0 3 5 0 0 0 5
21 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 0 3 0 3 1 2 3 0 6
22 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 0 1 1 2 3 2 0 0 5
23 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 0 1 1 2 2 1 0 0 3
24 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
25 บ้านห้วยฮ่อม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
26 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
27 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
28 เจริญราษฎร์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
29 บ้านทุ่งคัวะ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองม่วงไข่ 0 0 2 2 0 5 5 0 10
31 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
32 บ้านทุ่งแค้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
33 บ้านห้วยอ้อย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
34 วัดต้นไคร้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
35 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
36 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
37 บ้านแม่แรม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
38 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 0 1 0 1
39 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
40 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
41 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
42 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
43 เทพพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 บ้านนันทาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
45 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
47 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
48 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
49 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 43 33 24 100 102 37 31 3 170