งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านปิน โรงเรียนลองวิทยา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นเงิน ห้อง ห้องโสตฯ 20 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นเงิน ห้อง ห้องโสตฯ 20 ก.ย. 2562 13.00-15.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นเงิน ห้อง ห้องโสตฯ 20 ก.ย. 2562 11.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปิน ลานหน้าอาคารปิ่นเพชร ห้อง เต็นท์ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 เต็นท์หน้าอาคารปิ่่นเพชร
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปิน ลานหน้าอาคารปิ่นเพชร ห้อง เต็นท์ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 เต็นท์หน้าอาคารปิ่่นเพชร
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน ลานหน้าอาคารปิ่นเพชร ห้อง เต็นท์ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 เต็นท์หน้าอาคารปิ่่นเพชร
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นเพชร ห้อง ห้องพละฯ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นเพชร ห้อง ห้องพละฯ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 20 ก.ย. 2562
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปิน อาคารปิ่นทอง ห้อง ห้องอนุบาล2 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปิน อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ 20 ก.ย. 2562 09.00-11.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ 20 ก.ย. 2562 11.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปิน ศาลาการเปรียญ วัดโพธิบุปผาราม ห้อง ศาลา1 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 วัดโพธิบุบผาราม
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปิน ศาลาการเปรียญ วัดโพธิบุปผาราม ห้อง ศาลา1 20 ก.ย. 2562 13.00-1ุ6.00 วัดโพธิบุบผาราม
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน ศาลาการเปรียญ วัดโพธิบุปผาราม ห้อง ศาลา2 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 วัดโพธิบุบผาราม
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปิน โบสถ์ วัดโพธิบุปผาราม ห้อง โบสถ์ 20 ก.ย. 2562 09.00-12.00 วัดโพธิบุบผาราม
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]