สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 6 3 19
2 เด่นไชยประชานุกูล 10 4 6 20
3 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 8 7 3 18
4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 8 3 2 13
5 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 3 6 16
6 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 2 4 13
7 บ้านวังเบอะ 7 2 3 12
8 ปากจอกวิทยา 6 11 5 22
9 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 6 8 3 17
10 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 6 2 1 9
11 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 6 1 2 9
12 เทพนารี 6 1 0 7
13 บ้านสลก 5 5 3 13
14 บ้านบ่อแก้ว 5 5 2 12
15 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 5 4 1 10
16 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 5 3 3 11
17 บ้านแม่จั๊วะ 4 2 3 9
18 บ้านห้วยไร่ 4 1 2 7
19 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 4 1 1 6
20 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 3 8 4 15
21 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 3 3 4 10
22 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 3 2 8
23 บ้านแม่แปง 3 3 1 7
24 บ้านป่าสักปางไม้ 3 2 2 7
25 บ้านนาพูน 3 1 4 8
26 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5
27 บ้านปงท่าข้าม 3 0 3 6
28 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 8 0 10
29 บ้านหาดรั่ว 2 4 2 8
30 บ้านแม่ปาน 2 4 0 6
31 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 3 1 6
32 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 2 2 2 6
33 สูงเม่นวิทยาคาร 2 2 1 5
34 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 2 2 1 5
35 บ้านแช่ฟ้า 2 2 0 4
36 บ้านแม่กระต๋อม 2 2 0 4
37 บ้านสวนหลวง 2 1 3 6
38 บ้านไร่หลวง 2 1 0 3
39 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 1 0 3
40 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 2 0 1 3
41 บ้านแม่ตื้ด 2 0 0 2
42 บ้านวังเลียง 1 3 3 7
43 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1 2 2 5
44 บ้านค้างปินใจ 1 2 2 5
45 ระเบียบพิทยา 1 2 1 4
46 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 1 0 2
47 ประชารัฐวิทยาคาร 1 1 0 2
48 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2
49 บ้านสองแคว 1 1 0 2
50 บ้านป่าไผ่ 1 1 0 2
51 บ้านปงหัวหาด 1 0 3 4
52 พัทธกมลพิทยา 1 0 2 3
53 บ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 0 1 2
54 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 1 2
55 บ้านแป้น 1 0 1 2
56 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 1 2
57 บ้านวังลึก 1 0 1 2
58 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1
59 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1
60 บ้านผาสุก 1 0 0 1
61 บ้านปางเคาะ 1 0 0 1
62 บ้านนาปลากั้ง 0 4 2 6
63 บ้านเปาปมดงยาง 0 3 0 3
64 บ้านไทรย้อย 0 2 1 3
65 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 2 0 2
66 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 1 2 3
67 บ้านน้ำแรม 0 1 2 3
68 บ้านบ่อ 0 1 2 3
69 บ้านแม่สิน 0 1 1 2
70 วัดสร่างโศก 0 1 0 1
71 บ้านหัวดง 0 1 0 1
72 บ้านแหลง 0 1 0 1
73 บ้านแม่บงใต้ 0 1 0 1
74 เด่นทัพชัย 0 1 0 1
75 บ้านวังชิ้น 0 0 3 3
76 บ้านม่วงคำ 0 0 2 2
77 บ้านวังกวาง 0 0 2 2
78 วัดพระหลวง 0 0 1 1
79 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 1 1
80 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 1 1
81 วัดโชคเกษม 0 0 1 1
82 บ้านแม่ยุ้น 0 0 1 1
83 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 0 1 1
84 บ้านแม่แฮด 0 0 1 1
85 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 1 1
86 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1
87 บ้านปางไฮ 0 0 0 0
88 วัดตอนิมิตร 0 0 0 0
89 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0
90 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0
91 บ้านน้ำโค้ง 0 0 0 0
92 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0
93 อนุบาลผ่องศรี 0 0 0 0
94 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0
95 บ้านเวียงทอง 0 0 0 0
96 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0
97 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 0 0 0
98 บ้านแม่ขมิง 0 0 0 0
99 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 0 0 0
100 บ้านวังวน 0 0 0 0
101 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0
102 บ้านค้างใจ 0 0 0 0
103 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0
104 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
105 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0
106 บ้านสบสาย 0 0 0 0
107 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0
108 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0
รวม 191 158 129 478

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]