แจ้งการส่งรูปเล่ม/เอกสารประกอบการแข่งขันต่างๆ
กำหนดส่งรูปเล่ม/เอกสารประกอบการแข่งขันโครงงานต่างๆ
ให้ทีมแข่งขัน ส่งรูปเล่ม/เอกสารต่างๆ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16:27 น.