หัวข้อการแข่งขันปฐมวัย
แจ้งหัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปฐมวัย
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
-สัตว์โลกน่ารัก
-ชุมชนของเรา
-การละเล่นของไทย

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
-คมนาคม
-ธรรมชาติแสนสวย
       -ชุมชนของเรา
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 15:55 น.