ประกาศการแข่งขันเด็กพิเศษเรียนรวม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. โรงเรียนของเรา
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ประเพรีลอยกระทง
5. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
6. สวนสัตว์ในฝัน


หัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.1-6 นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ประเพณีไทย
5. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
6. Thailand 4.0 

โดยกรรมการจะจับสลากเลือกหัวข้อ 1 หัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13:28 น.