ลำดับการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
ลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
1. กลุ่มผาเวียง
2. กลุ่มไตรบูรพา
3. กลุ่มฝั่งนที
4. กลุ่มหัวฝาย น้ำชำ
5. กลุ่มโรงเรียนเอกชน
6. กลุ่มทุ่งทอง
7. กลุ่มวังชิ้น
8. กลุ่มนาพูน
9. กลุ่มเด่นชัยพนา
10. กลุ่มประตูล้านนา
11. กลุ่มเวียงด้งนคร
12. กลุ่มปิ่นทอง
13. กลุ่มจตุรมิตร
14. กลุ่มอุดรพัฒนา
15. กลุ่มสูงเม่น
16. กลุ่มห้วยอ้อ
17. กลุ่มแม่พุง
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 20:31 น.