สถานที่แข่งขันหลัก
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 12:09 น.