กำหนดหัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับเขตพื้นที่
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 14:52 น.