แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 52 41 80.39% 9 17.65% 1 1.96% 0 0% 51
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน 55 34 68% 10 20% 4 8% 2 4% 50
3 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 40 23 58.97% 10 25.64% 5 12.82% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 34 23 74.19% 2 6.45% 5 16.13% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านปิน 45 22 53.66% 14 34.15% 2 4.88% 3 7.32% 41
6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 39 21 53.85% 11 28.21% 7 17.95% 0 0% 39
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 38 21 58.33% 10 27.78% 5 13.89% 0 0% 36
8 โรงเรียนบ้านต๋อม 38 20 55.56% 11 30.56% 3 8.33% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนบ้านค่า 37 20 58.82% 10 29.41% 2 5.88% 2 5.88% 34
10 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 35 18 56.25% 6 18.75% 4 12.5% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 28 18 64.29% 5 17.86% 3 10.71% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านแม่กา 29 17 62.96% 6 22.22% 1 3.7% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 38 14 41.18% 10 29.41% 8 23.53% 2 5.88% 34
14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 23 14 63.64% 3 13.64% 3 13.64% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 30 13 43.33% 11 36.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
16 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านดงอินตา 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านห้วยบง 24 13 59.09% 2 9.09% 4 18.18% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 26 12 54.55% 8 36.36% 2 9.09% 0 0% 22
20 โรงเรียนบ้านเหล่า 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 16 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 18 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 19 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านกาดถี 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านดง 27 9 45% 3 15% 6 30% 2 10% 20
29 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 21 8 38.1% 11 52.38% 2 9.52% 0 0% 21
32 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 24 8 34.78% 5 21.74% 6 26.09% 4 17.39% 23
33 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนประชาบำรุง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านโป่ง 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 15 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
37 โรงเรียนบ้านป่าตึง 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านค่าบน 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนปิยมาตย์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านปาง 19 5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 19
45 โรงเรียนบ้านศาลา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
46 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
47 โรงเรียนบ้านแม่อิง 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านป่าคา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านร่องปอ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนเจริญใจ 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านสันจกปก 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านสาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านไร่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน 080-1268093 )
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน 081-9507293)
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]