สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 5 7 6
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 12 17 17
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 12 16 13
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 18 30 26
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 28 53 42
6 009 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 2 3 2
7 020 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 10 16 12
8 021 โรงเรียนบ้านกาดถี 16 29 22
9 023 โรงเรียนบ้านค่า 37 75 39
10 022 โรงเรียนบ้านค่าบน 12 24 18
11 025 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 13 19 17
12 024 โรงเรียนบ้านจำไก่ 39 67 55
13 029 โรงเรียนบ้านดง 27 46 37
14 027 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 12 17 15
15 028 โรงเรียนบ้านดงอินตา 17 45 29
16 030 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 0 0 0
17 031 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 2 2
18 032 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 13 24 15
19 033 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 7 7
20 035 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 0 0 0
21 036 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 26 58 35
22 037 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1 2 2
23 038 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 0 0 0
24 034 โรงเรียนบ้านต๋อม 38 68 56
25 039 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 21 46 27
26 040 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 7 8 7
27 041 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 10 22 15
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 4 4
29 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 27 20
30 045 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 16 35 20
31 048 โรงเรียนบ้านปาง 19 41 30
32 047 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 24 43 37
33 053 โรงเรียนบ้านปิน 45 66 64
34 046 โรงเรียนบ้านป่าคา 7 17 11
35 049 โรงเรียนบ้านป่าตึง 11 23 16
36 052 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 5 9 8
37 051 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 3 5 4
38 050 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 3 8 6
39 056 โรงเรียนบ้านภูเงิน 55 106 79
40 057 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 32 21
41 066 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 20 15
42 067 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 23 45 36
43 068 โรงเรียนบ้านร่องปอ 5 13 9
44 069 โรงเรียนบ้านร่องห้า 34 75 49
45 072 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 0 0 0
46 073 โรงเรียนบ้านศาลา 10 25 15
47 074 โรงเรียนบ้านสันจกปก 3 3 3
48 075 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1
49 076 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 6 12 9
50 077 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 18 21 21
51 078 โรงเรียนบ้านสาง 1 2 2
52 079 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
53 080 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 4 3
54 081 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 38 59 54
55 085 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 7 5
56 086 โรงเรียนบ้านห้วยบง 24 33 30
57 083 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 4 4 4
58 084 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 9 13 12
59 082 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 7 15 12
60 090 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 19 42 31
61 026 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 4 5 4
62 044 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 5 7 7
63 087 โรงเรียนบ้านเหล่า 16 29 25
64 058 โรงเรียนบ้านแม่กา 29 53 42
65 060 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 5 18 9
66 059 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 3 6 5
67 062 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 0 0 0
68 063 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 6 13 10
69 064 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2
70 065 โรงเรียนบ้านแม่อิง 10 19 15
71 061 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 8 21 12
72 054 โรงเรียนบ้านโป่ง 15 35 22
73 055 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 6 4
74 089 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 12 9
75 088 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 13 24 18
76 071 โรงเรียนบ้านไร่ 3 4 4
77 070 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 40 79 61
78 099 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 4 6 5
79 101 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 52 112 83
80 102 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 17 34 24
81 103 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 38 76 55
82 104 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 35 59 46
83 001 โรงเรียนเจริญใจ 7 21 12
84 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 30 88 52
85 008 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 1 1
86 091 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
87 092 โรงเรียนประชาบำรุง 8 23 11
88 093 โรงเรียนปิยมาตย์ 9 14 9
89 094 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
90 095 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 11 44 19
91 096 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
92 097 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 4 6 4
93 098 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 16 63 19
94 100 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
95 105 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 5 9 7
96 010 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
97 011 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
98 012 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
99 007 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 15 26 22
100 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 3 10 6
101 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 8 10 8
102 015 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 5 8 6
103 016 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 2 3 2
104 017 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 12 18 14
105 018 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
106 106 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 4 2
รวม 1266 2480 1803
4283

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน 080-1268093 )
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน 081-9507293)
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]