สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 40 9 1 0 50
2 บ้านภูเงิน 34 10 4 2 48
3 บ้านร่องห้า 23 2 5 1 30
4 บ้านปิน 22 12 2 3 36
5 บ้านไร่อ้อย 22 10 5 1 37
6 บ้านจำไก่ 21 11 7 0 39
7 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 21 10 5 0 36
8 บ้านต๋อม 20 11 3 2 34
9 บ้านค่า 19 10 2 2 31
10 ชุมชนบ้านแม่ใส 18 5 3 2 26
11 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 17 6 4 4 27
12 บ้านแม่กา 17 6 1 3 24
13 บ้านหนองหล่ม 14 10 8 2 32
14 บ้านร่องจว้า 14 3 3 2 20
15 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 13 11 5 1 29
16 บ้านสันเวียงใหม่ 13 4 0 1 17
17 บ้านห้วยบง 13 2 4 3 19
18 บ้านต๊ำพระแล 12 8 2 0 22
19 บ้านดงอินตา 12 3 0 0 15
20 อนุบาลดรุณวิทยา 10 4 1 1 15
21 บ้านม่วงคำ 10 1 1 1 12
22 ชุมชนบ้านแม่สุก 9 7 1 0 17
23 บ้านอิงโค้ง 9 6 2 0 17
24 อนุบาลภูกามยาว 9 5 1 0 15
25 บ้านกาดถี 9 4 3 0 16
26 บ้านดง 9 3 6 2 18
27 บ้านเหล่า 9 3 2 0 14
28 บ้านดงบุญนาค 9 2 1 0 12
29 วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 9 1 1 0 11
30 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 8 11 2 0 21
31 บ้านปางงุ้น 8 5 6 4 19
32 บ้านทุ่งหลวง 8 1 2 1 11
33 ประชาบำรุง 8 0 0 0 8
34 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 7 6 1 0 14
35 บ้านโป่ง 7 5 2 0 14
36 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 7 4 0 1 11
37 บ้านป่าตึง 7 3 0 0 10
38 บ้านค่าบน 6 3 2 1 11
39 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 6 3 1 2 10
40 ปิยมาตย์ 6 3 0 0 9
41 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 6 2 1 0 9
42 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 6 1 1 0 8
43 บ้านปาง 5 8 5 1 18
44 บ้านศาลา 5 3 2 0 10
45 เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 5 3 1 3 9
46 บ้านแม่อิง 5 3 1 0 9
47 ชุมชนบ้านห้วยลาน 5 1 3 2 9
48 บ้านป่าคา 5 1 0 1 6
49 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 5 1 0 0 6
50 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 4 7 1 0 12
51 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 4 6 1 0 11
52 บ้านจำป่าหวาย 4 5 2 1 11
53 บ้านใหม่ 4 2 0 0 6
54 บ้านแม่นาเรือใต้ 4 2 0 0 6
55 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 1 0 0 5
56 บ้านร่องคำ 3 3 2 0 8
57 บ้านห้วยแก้ว 3 3 1 0 7
58 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 3 3 0 0 6
59 อนุบาลศรีชัยวิทยา 3 2 0 0 5
60 บ้านร่องปอ 3 2 0 0 5
61 บ้านป่าสักสามัคคี 3 1 1 0 5
62 บ้านห้วยเคียน 3 1 0 0 4
63 อนุบาลจำเนียรวิทยา 3 1 0 0 4
64 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 3 0 1 0 4
65 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 3 0 0 0 3
66 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 2 6 1 1 9
67 บ้านทุ่งต้นศรี 2 4 2 2 8
68 บ้านแม่จว้า 2 2 0 1 4
69 เจริญใจ 2 1 3 1 6
70 บ้านเนินสมบูรณ์ 2 1 1 1 4
71 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 2 1 1 0 4
72 บ้านป่าแฝกใต้ 2 1 0 0 3
73 บ้านโพธิ์ทอง 2 1 0 0 3
74 บ้านป่าแฝกเหนือ 2 1 0 0 3
75 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 2 0 2 0 4
76 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 1 0 3
77 บ้านแม่จว้าใต้ 2 0 1 0 3
78 บ้านหนองสระ 2 0 0 0 2
79 บ้านทุ่งป่าข่า 2 0 0 0 2
80 บ้านสันต้นม่วง 1 5 0 0 6
81 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 3 2 1 6
82 บ้านสันจกปก 1 0 0 1 1
83 บ้านสันต้นผึ้ง 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่พริก 1 0 0 0 1
85 ตำบลสันป่าม่วง 1 0 0 0 1
86 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 0 1
87 เทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 2 0 0 2
88 บ้านไร่ 0 1 2 0 3
89 ตามฝันแม่ใจ 0 0 1 0 1
90 บ้านต๊ำม่อน 0 0 1 0 1
รวม 671 314 140 58 1,183