สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพะเยา 18 15 5 38
2 บ้านภูเงิน 16 9 3 28
3 บ้านไร่อ้อย 9 6 5 20
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 9 1 1 11
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 8 4 3 15
6 บ้านห้วยบง 8 0 1 9
7 บ้านร่องห้า 7 10 3 20
8 บ้านแม่กา 7 5 5 17
9 บ้านต๋อม 7 4 4 15
10 บ้านร่องจว้า 6 6 2 14
11 บ้านค่า 6 2 4 12
12 บ้านดงอินตา 6 1 1 8
13 บ้านจำไก่ 5 4 4 13
14 วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 5 0 4 9
15 บ้านปิน 4 9 6 19
16 บ้านป่าตึง 4 0 1 5
17 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 8 3 14
18 ชุมชนบ้านแม่สุก 3 6 0 9
19 อนุบาลดรุณวิทยา 3 2 2 7
20 บ้านอิงโค้ง 3 1 3 7
21 บ้านเหล่า 3 0 2 5
22 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 9 5 16
23 บ้านดง 2 5 1 8
24 บ้านหนองหล่ม 2 4 5 11
25 อนุบาลภูกามยาว 2 4 0 6
26 บ้านม่วงคำ 2 4 0 6
27 บ้านต๊ำพระแล 2 3 3 8
28 บ้านปางงุ้น 2 2 1 5
29 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 2 2 0 4
30 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 2 1 2 5
31 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 2 1 1 4
32 ประชาบำรุง 2 1 1 4
33 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 2 1 0 3
34 บ้านโป่ง 2 0 2 4
35 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 2 0 1 3
36 บ้านป่าสักสามัคคี 2 0 0 2
37 บ้านห้วยเคียน 2 0 0 2
38 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 2 0 0 2
39 บ้านห้วยทรายขาว 2 0 0 2
40 บ้านแม่จว้าใต้ 2 0 0 2
41 บ้านศาลา 1 4 0 5
42 บ้านกาดถี 1 3 2 6
43 บ้านดงบุญนาค 1 1 3 5
44 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4
45 บ้านจำป่าหวาย 1 1 2 4
46 เจริญใจ 1 1 2 4
47 บ้านใหม่ 1 1 1 3
48 บ้านแม่จว้า 1 1 1 3
49 บ้านแม่อิง 1 1 0 2
50 บ้านป่าแฝกใต้ 1 1 0 2
51 บ้านค่าบน 1 0 3 4
52 เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1 0 3 4
53 ปิยมาตย์ 1 0 2 3
54 บ้านป่าคา 1 0 2 3
55 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1 0 2 3
56 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 0 2 3
57 บ้านทุ่งหลวง 1 0 1 2
58 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 0 1 2
59 ชุมชนบ้านห้วยลาน 1 0 0 1
60 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1 0 0 1
61 อนุบาลศรีชัยวิทยา 1 0 0 1
62 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1 0 0 1
63 บ้านโพธิ์ทอง 1 0 0 1
64 บ้านสันต้นผึ้ง 1 0 0 1
65 บ้านแม่พริก 1 0 0 1
66 บ้านสันเวียงใหม่ 0 4 3 7
67 บ้านปาง 0 4 1 5
68 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 0 3 2 5
69 บ้านหนองสระ 0 2 0 2
70 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 0 1 3 4
71 บ้านร่องปอ 0 1 1 2
72 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 1 1 2
73 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 1 1 2
74 บ้านห้วยแก้ว 0 1 0 1
75 บ้านทุ่งป่าข่า 0 1 0 1
76 ตำบลสันป่าม่วง 0 1 0 1
77 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 0 0 2 2
78 บ้านร่องคำ 0 0 2 2
79 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 0 1 1
80 บ้านทุ่งต้นศรี 0 0 1 1
81 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
82 บ้านป่าแฝกเหนือ 0 0 1 1
83 บ้านสันต้นม่วง 0 0 1 1
84 บ้านถ้ำประชาบำรุง 0 0 1 1
85 บ้านสาง 0 0 1 1
86 ตามฝันแม่ใจ 0 0 1 1
87 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0
88 บ้านสันจกปก 0 0 0 0
89 เทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0
90 บ้านไร่ 0 0 0 0
91 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 0 0
92 บ้านต๊ำม่อน 0 0 0 0
รวม 203 165 137 505

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน 080-1268093 )
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน 081-9507293)
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]